Bohoslužba Starokatolické církve (rotunda sv. Kříže v Praze)

27. listopad 2005

Bohoslužbu Starokatolické církve přenášíme z rotundy sv. Kříže v Praze. Celebruje Dušan Hejbal, český starokatolický biskup. Se svými dotazy nebo připomínkami se můžete obrátit na biskupa Dušana Hejbala na e-mailovou adresu: biskup@starokatolici.cz.

Rotunda sv. Kříže, ze které bohoslužbu přenášíme, je nejstarší pražskou románskou rotundou. O jejím vzniku se vypráví pověst, že v místě býval rybník, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, která tak byla potrestána za to, že proti vůli svých rodičů přijala křesťanství. V noci při bouřce se prý kříž vztyčil nad hladinu, což bylo považováno za znamení boží. Při opravě rotundy se prý skutečně v základech našel ztrouchnivělý kříž.

Přestože první písemná zmínka je z r. 1365, kdy byla farním kostelem, její vznik je kladen do konce 11. st. Je možné, že původně to byla soukromá svatyně některého z panských dvorců na Starém Městě. V roce 1625 připadla rotunda dominikánům od sv. Jiljí.

Nácvik zpěvu pro rozhlasovou bohoslužbu

Za Josefa II. byla kaple zrušena a stala se soukromým skladištěm a v r. 1860 jí hrozilo zbourání kvůli stavbě nového domu. Teprve rozhodným zásahem Umělecké besedy z iniciativy Ferdinanda Břetislava Mikovce a Josefa Mánesa se podařilo vzácnou památku zachránit. Dnes je rotunda sv. Kříže pražským farním kostelem Starokatolické církve.

V bezprostřední blízkosti rotundy otevřela na počátku roku 1992 Starokatolická církev sociálně-pastorační středisko Communio. To v současné době nabízí své služby velmi různorodé cílové skupině klientů - zdravotně postiženým, seniorům, osamělým lidem, lidem v krizových životních situacích, dětem a mládeži apod. Klienti zde vyhledávají nejen poradenské, terapeutické a informační služby, ale také možnost sociálního kontaktu a komunikace. Mezi hlavní aktivity pražského Communia patří psychologické poradenství a terapie (individuální, skupinová i rodinná), křesťansko-psychologická poradna, která funguje na bázi součinnosti duchovního a psychologa, program "Párová komunikace, určený dvojicím, které chtějí vytvořit a udržet zdravé partnerské a rodinné vztahy, osobní asistence, Výcvik přímé komunikace "Sebeúcta - Řekni to přímo", vzdělávací a podpůrné programy (kurzy, výcviky, semináře, školení, přednášky) a řada dalších aktivit.

Biskup Dušan Hejbal
autor: Petra Kaluschová
Spustit audio