Bohoslužba Starokatolické církve z kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře

31. květen 2015

Bohoslužba Starokatolické církve z kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře. Káže farář Alois Sassmann.

Kostel sv.Filipa a Jakuba býval původně kaplí u hradu Kotnova a poprvé se připomíná roku 1388; je to nejstarší sakrální stavba města. Na zdejším hřbitově je pochována celá řada významných osobností z Tábora a okolí, např. Josef Němec, manžel Boženy Němcové. Na křesťanský hřbitov navazuje hřbitov židovský.

Starokatolická církev působí na Táborsku od roku 1996 a kromě bohoslužeb, biblických hodin, vyučování náboženství dětí atd. se zabývá i sociální službou na Táborsku. Ve starokatolickém středisku COMMUNIO Tábor na Žižkově nám. č. 6 (2. patro) scházejí Anonymní alkoholici (AA), lidé, toužící se zbavit závislosti na alkoholu. Farnost také pořádá letní dětské tábory pro děti ze sociálně slabších rodin a pro dospívající. Rovněž vykonává pečovatelskou službu ve vsích na Malšicku. Od roku 2011 pořádá farnost přednášky, biblické hodiny a výuku dětí v nedalekém městysi Malšicích.

Spustit audio