Bohoslužba Starokatolické církve z rotundy sv. Kříže v Praze

11. březen 2007

Dnes přinášíme bohoslužbu Starokatolické církve, a to z rotundy sv. Kříže v Praze. Celebruje Dušan Hejbal, český starokatolický biskup. Se svými dotazy nebo připomínkami se můžete po skončení bohoslužby obrátit na biskupa Dušana Hejbala na e-mailovou adresu: biskup@starokatolici.cz.

Rotunda sv. Kříže, ze které bohoslužbu přenášíme, je nejstarší pražskou románskou rotundou. O jejím vzniku se vypráví pověst, že v místě býval rybník, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, která tak byla potrestána za to, že proti vůli svých rodičů přijala křesťanství.

V noci při bouřce se prý kříž vztyčil nad hladinu, což bylo považováno za znamení boží. Při opravě rotundy se prý skutečně v základech našel ztrouchnivělý kříž. Přestože první písemná zmínka je z r. 1365, kdy byla farním kostelem, její vznik je kladen do konce 11. st. Je možné, že původně to byla soukromá svatyně některého z panských dvorců na Starém Městě. V roce 1625 připadla rotunda dominikánům od sv. Jiljí. Za Josefa II. byla kaple zrušena a stala se soukromým skladištěm a v r. 1860 jí hrozilo zbourání kvůli stavbě nového domu. Teprve rozhodným zásahem Umělecké besedy z iniciativy Ferdinanda Břetislava Mikovce a Josefa Mánesa se podařilo vzácnou památku zachránit. Dnes je rotunda sv. Kříže pražským farním kostelem Starokatolické církve.

autor: Petra Kaluschová
Spustit audio