Bohumil Valtr

Bohumil Valtr se obranných akcí účastnil od 5. do 8. května. Byl vedoucím Akce rozhlas, která byla plánována od 20. dubna 1945. Před akcí s týmem policistů, kteří akci chystali, získali plány rozhlasu, potvrzení, že čeští úředníci se do boje zapojí, čísla kanceláří německých pracovníků i přehled o stavu výzbroje Čechů a příslušníků SS.

Bohumil Valtr 5. května nejprve zajišťoval prostor před rozhlasem – aby Němci neměli šanci získat posily, později se téhož dne se skupinou civilistů vypravil pro zbraně na Wilsonovo nádraží (nyní Hlavní nádraží) a od půl dvanácté v noci 6.–8. bránil generální policejní ředitelství.

Ve své výpovědi podrobně popisuje přípravy na Akci rozhlas. „… na schůzce dne 1. 5. s red. Alfredem Technikem, který vyložil podrobně stav německého a českého osazenstva. (…) Upozornil nás na všechna technická zařízení, která jsou nezbytně nutná pro zachování provozu. Dodal nám plánek, kde se nalézá pracoviště, simultání stůl, strojovna a akumulátorovna. Zdůraznil, že český technický personál je podchycen a že v rozhodné akci se k nám čeští úředníci připojí."

Dne 3. května byl vyslán v civilním oděvu k Alfredu Technikovi do budovy kpt. Suchánek, aby zjistil stav a výzbroj stráže a prohlédl si na místě vchody do provozoven a hlasatelského studia. (…) Uložil jsem dne 2. 5. 1945 pol. kpt. Palíčkovi, veliteli vězeňského oddělení pražské policie, aby vybral ze stavu svého mužstva asi 2O odhodlaných mužů – toto oddělení bylo vybráno úmyslně, protože dovede pracovat v budově. "

„Na základě těchto přesných příprav byl mnou zpracován přesný plán (i časově), který předvídal započetí s akcí spíše užití lsti ještě v klidné době. Přesto, že útok započal násilně, ukázala se nesmírná důležitost těchto příprav a akce v rozhlasu se skutečně zdařila. (…) Dne 5. května 1945 v sobotu, obdržel jsem od pluk. Voženílka příkaz: Započíti s akcí v rozhlasu.

Spolu s policisty Humhejem a Součkem, kteří jej doprovázeli, přijeli krátce po prvním autokaru. Byli tak jedni z prvních, kdo k rozhlasu, po odvysílané výzvě, dorazili. „Za pomoci civilních bojovníků ozbrojených puškami a několika železničářů z Wilsonova nádraží a za pomoci hasičů, kteří jako první k rozhlasu na volání o pomoc přijeli, jsem vnikl do protějších domů, násilně jsme otevřeli několik německých bytů, jejichž okna vedou do Fochovy třídy (nyní Vinohradská ulice, pozn. red.) proti rozhlasu. Z oken budovy jsme ostřelovali okna rozhlasu a tím znemožnili ostřelování ulice a házení ručních granátů.“

Na přípravě odboje se podílel také rozhlasový reportér Alfred Technik.

Věk v květnu 1945: 32 let
Povolání: poručík letectva v záloze
Bydliště: Praha