Břetislav Srbený

Břetislav Srbený byl 5. května byl samostatným velitelem čety před rozhlasem. Během sobotních bojů se mimo organizování odboje pokoušel také vyjednávat s Němci, kteří byli v gymnáziu Na Smetance a německými tanky, jež dojely až před rozhlas. Ty na rozhlas nakonec nezaútočili pod podmínkou, že Češi vydají německou posádku. Od 5. května večer do 27. května pak působil ve Strašnicích jako důstojník a velitel hlídek.

Vyjednávání s Němci nebylo úplně jednoduché. „Bylo dojednáno, že tanky nezasáhnou do boje a že vydáme posádku rozhlasu beze zbraní. Avšak po dohovoření (…) na nás žádal, abychom německou posádku vydali se zbraněmi a dlouho trvalo, než bylo po našem. Vydali jsme si 16 mužů a 1 důstojníka, kteří museli býti naloženi do sanitního auta, ježto byli zle zřízeni. Mezi vyjednáváním přihnal se k hlavnímu vchodu nějaký civilista a dožadoval se vstupu. Byl jsem upozorněn, že jde o člena gestapa.

S osamělými Němci jednali rozvášnění civilisté nemilosrdně. „Jelikož se pokusil jeden ze zajatých (…) o útěk a pak ta okolnost, že po skončeném boji nahrnulo se množství dříve nebojujícího obyvatelstva před rozhlas – vrhl se tento nezodpovědný dav na Němce a utloukl jej, aniž se tomu dalo zabrániti.

Bojovníky před rozhlasem ostřelovali Němci z okolních bytů. Útoky bylo třeba zastavit. Zároveň bylo nutné mít s sebou spolehlivé a zodpovědné bojovníky. „Sebral jsem, co jsem mohl nejvíce lidí ze svých bojovníků, odebral jim obč. legitimace (bál jsem se vniknouti s nimi do cizích bytů, aniž by je znal) a provedl několik prohlídek. Tímto způsobem zjistil jsem alespoň část svých bojovníků. Legitimace po prohlídce jsem opětně vydal.

Věk v květnu 1945: 52 let
Povolání: štábní strážmistr
Bydliště: Praha