Bůh je láska

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zámek na dveřích se symbolem srdce a kříže (Kalwaria Zebrzydowska, Polsko)

Biblický text: 1 Janova 4,13-18; Host pořadu: religionista doc. Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.