Bulharsko si připomíná 70. výročí záchrany svých Židů před holocaustem

7. duben 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Připomínka 70. výročí záchrany bulharských Židů

Bulharsko si letos na jaře připomíná 70. výročí záchrany svých Židů. Vedle Finska a Dánska je totiž jedinou nacisty okupovanou či spojeneckou zemí, která dokázala své Židy ochránit před nacistickou genocidou. Zároveň je jedinou evropskou zemí, kde během druhé světové války počet židovského obyvatelstva vzrostl. Bulharské území bylo i důležitou zastávkou při útěcích středoevropských Židů do Palestiny.

Pokud si pročítáme statistiky počtu židovských obětí holocaustu z různých zemí, najdeme u Bulharska číslo nula. Přitom tamní židovská populace čítala 48 tisíc osob a navíc bylo Bulharsko spojencem nacistického Německa. Na jaře roku 1943 mělo dojít k deportaci bulharských Židů do táborů smrti, ale bulharská občanská společnost se proti ní ostře postavila. V záchraně Židů se angažoval i místopředseda parlamentu Dimitar Pešev, 43 poslanci, intelektuálové a další osobnosti i organizace. Jak říká bulharský spisovatel a scénárista Vladi Kirov, nemalou roli sehrála i církev:

„Velkou zásluhu na záchraně bulharských Židů má bulharská pravoslavná církev. Exarcha Stefan (Štěpán) a posvátný synod se kategoricky postavili proti deportaci Židů do táborů smrti.“

Další osud bulharských Židů sice nebyl úplně jednoduchý, ale přežili. Navíc bulharští diplomaté zajišťovali víza do Palestiny pro Židy z dalších evropských zemí a přes území Bulharska proudila řada židovských uprchlíků.

„Je třeba uznat, že zachráněným bulharským Židům byly ztíženy životní podmínky tím, že byli vysláni do pracovních táborů na území Bulharska a museli především stavět silnice, což je jisté omezení osobních svobod. Na území Bulharska bylo v té době zachráněno hodně dětí z jiných zemí a to tak, že když se dostávaly do Bulharska, byly ubytovávány v soukromých domech Bulharů, a tyto rodiny se o židovské děti staraly jako o vlastní a to v době před jejich odjezdem přes bulharsko-turecké hranice.“

Vladi Kirov se židovským dětem, které za války přes Bulharsko uprchly do Palestiny, věnoval i ve své tvorbě – je totiž jedním ze dvou scénáristů filmu Lodě jsou plné (Корабите са пълни), který zachycuje neviditelné a tiché hrdinství anonymních lidí, kteří zachraňovali neznámé, odněkud přijíždějící bezbranné děti před holocaustem.

Z filmu Lodě jsou plné

„Před několika lety jsme dostali pozvání natočit film o židovských dětech, které utíkaly ze zemí střední Evropy přes Bulharsko do dnešního Izraele, čili do tehdejší Palestiny, která v té době byla britskou kolonií. Záchranu těchto dětí organizoval Mosad. Dnes je to obávaná organizace spojená s rozvědkou, ale během války se zabývala humanitární pomocí. Dostávala finanční příspěvky od bohatých občanů židovského původu především ze Spojených států. Díky pomoci bulharských rabínů a bohatých bulharských Židů začali přes Bulharsko do Palestiny odjíždět Židé, především děti židovského původu z celé Evropy. Jejich celkový počet je odhadován na dvanáct až osmnáct tisíc. Velká část těch dětí pocházela z Vídně. Organizace byla výborná a ve vlaku nebo na lodi jel vždy s každou skupinkou deseti až dvanácti dětí jeden organizátor. Odjížděli z Varny buď na lodích, které Mosad pronajal, nebo ve vlacích přes Turecko a Sýrii do Palestiny.“

Tvůrci filmu Lodě jsou plné v Izraeli zastihli zhruba třicet účastníků těchto útěků. Scénárista Vladi Kirov na to má řadu vzpomínek.

Z filmu Lodě jsou plné

„Když jsme natáčeli v jednom kibucu, ti lidé, kteří jako děti utíkali přes Bulharsko, nám vyprávěli, jak byli překvapeni z chování bulharských policistů vůči nim. ‚Chovali se vůči nám laskavě a když se dozvídali, že jsme z Chorvatska, z Vídně, z Rakouska, z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, říkali: Aha, Vy jste Slované. A považovali nás za svoje.‘ Musím ale upřímně říct, že v té době bylo i hodně lidí, kteří toho zneužívali. Největší škodu asi způsobili námořní kapitáni, kteří vezli ty lidi svými loďmi do Haify. Dokázali získat obrovské peníze za to, že vozili tyto uprchlíky.“

70. výročí záchrany bulharských Židů před holocaustem připomíná české veřejnosti Bulharský kulturní institut. Například na středu 24. dubna připravuje v prostorách Židovské obce v Praze promítání hraného filmu Po konci světa. Od 4. do 25. dubna 2013 je možné v Jeruzalémské synagoze navštívit výstavu Moc občanské společnosti v době holocaustu, která je otevřena vždy od neděle do pátku od 11 do 17 na adrese Jeruzalémská 7, Praha 1.

Na vzniku tohoto příspěvku se podílel Bulharský kulturní institut. Rozhovor z bulharštiny tlumočil Dobromir Grigorov.

Spustit audio