Cennosti hmotné a vzácnosti duchovní

10. duben 2011

Katedrála v siločarách času (2/4): Pražský kostel, jak říkají staré kroniky, se stal křižovatkou dějin naší země. Spoluutváří obraz hlavního města i celé naší země. Nabízí svobodný prostor pro ztišení, odpočinek a inspiraci, setkání s naší minulostí a zároveň orientaci pro cesty budoucí. Cyklus Katedrála v siločarách času, který vznikl ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, nabízí setkání s těmi, kteří jsou s životem Svatovítské katedrály nejrůznějším způsobem spojeni.

Mezi sbírkami uměleckých nebo historických předmětů na Pražském hradě má výjimečné postavení chrámový poklad katedrály sv. Víta. Jeho počátky spadají až do doby knížete Václava. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069.

V průběhu staletí byl poklad obohacován četnými dary a naopak utrpěl ztráty v obdobích válek a nepokojů. Počátkem 20. století sepsal předměty pokladu biskup Antonín Podlaha do obsáhlého katalogu. Počet předmětů Svatovítského pokladu dnes převyšuje čtyři sta položek.

Mitra sv. Vojtěcha  (začátek 13. století)

Jak uslyšíme v reportáži Aleny Zemančíkové, při níž nám bude průvodcem vedoucí oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu Martin Herda, je to celek nesmírně různorodý.

Pořad vznikl ve spolupráci s Centrem pro teologii a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Arcibiskupstvím pražským.

Spustit audio