Centrum teologie a umění

24. říjen 2010

Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zabývá vztahy současného umění, kultury a náboženství. Pořádá nejen přednášky, na které zve zajímavé hosty ze zahraničí, ale také výstavy a intervence současného umění v sakrálním prostoru.

Centrum působí při katedře etiky a spirituální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. U jeho zrodu stáli v roce 2007 teolog Albert-Peter Rethmann a architekt Norbert Schmidt.

Norbert Schmidt: „Nás zajímaly otázky typu co je křesťanské umění a jak to, že to křesťanské umění, které se dnes prezentuje, je tak špatné, že vlastně není souměřitelné s uměním, které vidíme v galeriích, že existuje určitý příkop mezi současným uměním a uměním moderním takzvaně křesťanským.“

Tato témata se už předtím objevovala v teologické revue Salve. A k některým uměleckým experimentům docházelo v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

Norbert Schmidt: „Celá naše snaha je vlastně zasazená do rámce potýkání se církve s moderním světem tak, jak se filosofové teologové snaží navázat dialog s moderními současnými filosofy, tak, jak se snaží navázat dialog s různými jinými náboženstvími, tak my se snažíme koukat, porozhlížet se po světě současné kultury a současného umění.“

Centrum organizuje především přednášky a debaty, na které zve zahraniční hosty. V poslední době navštívily Prahu osobnosti jako Prof. Friedhelm Mennekes z Frankfurtu – mezinárodně uznávaný odborník na vztah současného umění a náboženství, nebo Dr. Stefan Kraus – ředitel kolínského muzea umění Kolumba, či ředitel centra dialogu církve se současným světem Collège des Bernardins v Paříži Jérôme Beau a mnozí další.

Norbert Schmidt: „Naše centrum se jmenuje Centrum teologie a umění, takže se snažíme ty dvě věci držet od sebe nejdřív trošku separovaně, chceme mít dialog opravdových teologů a opravdových umělců a opravdovým architektů. Nechceme hned dělat takový ten zkrat a vytvářet programově podle nějakého ideálu nebo ideologie křesťanského umělce, že tak či jinak by měl vypadat.“

V nejbližší době chystá centrum debatu o díle architekta Jana Sokola a prezentaci knihy Jaroslava Meda Literatura ve stínu Mnichova o katolících a jejich roli za Druhé republiky. Debaty se účastní pražský arcibiskup Duka a historik Jaroslav Šebek. Kompletní informace o činnosti centra najdete nově i na webu ctu-uk.cz.

Spustit audio