Černá sanitka

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Co jsou městské legendy

...aneb Návod na ověřování pravdivosti příběhů, které jste někde slyšeli. 


Určitě jste už vyslechli spoustu zaručeně pravdivých příběhů, které se staly někomu známému vašich známých. Nevěřte jim, pokud je objevíte mezi následujícími "příběhy, které se vašim známým opravdu nestaly"!

Příběhy kamarádů vašich kamarádů.
Historky z natáčení vyprávěné baviči.
Zaručené zprávy šířené ústním podáním.
Nejrůznější varování a návody kolující e-mailem.
Hospodské pábení.
Studentské historky.
Horory vyprávěné dětmi na školách v přírodě.

Většina těchto vyprávění je pouhý moderní folklor, novodobá obdoba starých mýtů, pohádek a pověstí. Moderní folkloristika tyto příběhy většinou nazývá současné pověsti.


Z hlediska praktického...

Jak rozeznat současnou pověst od vyprávění skutečné příhody ze života?

Dobré vodítko vám může poskytnout jednak fakt, že jde o příběh, který jste již slyšeli několikrát z více zdrojů, jednak následující charakteristiky:

1) Aktér příběhu je definován velmi vágně - kamarád kamaráda, známý známého, tetička kamarádova spolužáka ze základní školy apod. Popřípadě je jako zdroj informací uvedeno neurčité bylo to v novinách, viděl jsem to v televizi v nějakém dokumentu atd.

2) Vypravěč neopomene zdůraznit, že je daný příběh skutečný (obvykle na začátku nebo na konci).

3) Historka obsahuje varování, poučení nebo moralitu. Hrdina, který poruší nějaké pravidlo, je vždy v příběhu potrestán.

4) Příběh má v samotném závěru výraznou pointu, podobně jako anekdota. Díky ní se posluchač dozví něco, co předtím nevěděl (v kufříku byl ukrytý vražedný nástroj, vrah byl celou dobu schovaný v místnosti, v banánovníku byli ukrytí jedovatí pavouci).


Z hlediska vědeckého...

Současné pověsti (contemporary legends), někdy nazývané městské nebo moderní pověsti (nesprávně legendy či mýty), jsou žánrem prozaického folkloru rozšířeným v současné globalizované společnosti s akcentem na industrializované země. Tento typ folklorních narací lze definovat jako stručná realistická vyprávění ze současného prostředí, která jsou aktivní součástí aktuálního ústního podání a vykazují variace. Současné pověsti jsou většinou konkrétně geograficky i časově lokalizovány, mají tendence k aktuálnosti a bývají vyprávěny s odkazem na údajného aktéra, kterým je obvykle osoba nepříliš vzdálená od vypravěče. Děj typických současných pověstí se proto obvykle odehrává v nepříliš vzdálené minulosti a lokalitě a svými vypravěči jsou tato vyprávění obvykle prezentována jako pravdivé příběhy, jejichž aktéra obvykle definují jako osobu vzdálenou přes jednoho jim známého prostředníka. Současné pověsti aktuálně představují vedle anekdot, biografických vyprávění a některých typů dětského folkloru nejrozšířenější, nejpopulárnější a nejvitálnější formu soudobého slovesného folkloru moderní industrializované a globalizované společnosti; ve specifických obdobách existovaly ale i v předindustriálním období. Vedle tradičního orálního šíření je pro současné pověsti typický i mediální přenos, především pomocí internetu, televize a tištěných médií, spojený s recepcí jejich tematiky a motiviky populární kulturou. Současné pověsti typicky disponují velkým počtem mezinárodních paralel a velká část z nich je rozšířena globálně.

A na závěr Petr Janeček prozradí, kdy se příběh stává fámou. Poslechněte si to! 
Stažení flashplayeru Pokud se vám nepodařilo spustit audio nahrávky nebo videoreporty, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi flashového přehrávače.

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas