Češi i Korejci v kostele U Jákobova žebříku

14. červen 2008

Jen pár minut chůze od zastávky pražského metra Kobylisy stojí moderní kostel Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku. Je zajímavý nejenom svou architekturou, ale třeba taky tím, že se v něm kromě Čechů pravidelně schází také korejští křesťané. Vypravili jsme se za tamním statutárním farářem Miroslavem Erdingerem se do Kobylis na návštěvu.

"Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův."

Nebeská brána - to na Jákobovské cestě není žádný nouzový východ, kterým by člověk mohl uniknout svému poslání ve světě. Naopak, tudy k člověku přichází Boží iniciativa. Podle Miroslava Erdingera poznáte už zdálky, že se blížíte ke kostelu U Jákobova žebříku.

Kostel U Jákobova žebříku

"Když přicházíte k nám před kostel, je tady betonovo-ocelová zvonička se dvěma zvony. A zvonička má připomínat tvar žebříku."

Kostel u Jákobova žebříku v Kobylisích stojí od 70. let a je u nás jedinou církevní stavbou Českobratrské církve evangelické, která byla postavena v době komunistické normalizace. Dnes se v ní na pravidelných nedělních bohoslužbách schází necelá stovka lidí. Chodí také korejští křesťané a U Jákobova žebříku působí i korejský farář Jong Sil Lee.

Miroslav Erdinger

"Já jsem přišel do Kobylis z místa ředitele střediska Diakonie v Krabčicích. A bratr farář Lee tam za mnou přijel a povídali jsme si o společné práci. On si zjišťoval, jak by vypadala moje práce s Korejci. Celé to bylo velmi přátelské a blízké. A tak naše spolupráce začala."

Společné bohoslužby má české i korejské společenství každou první neděli v měsíci.

"Někdy mám kázání já, někdy bratr farář Lee. Ta kázání jsou tlumočena. My si je připravíme, vyměníme, připravíme překlady a pak se na kazatelně po částech střídáme."

Přestože evropská mentalita se od mentality asijské liší - obě společenství spolu vycházejí skvěle. Farář Miroslav Erdinger si dnes už nedovede představit, že by do Kobylis korejští věřící nechodili.

"Když jsem poprvé kázal v tomto sboru, tak za mnou bratr farář Lee přišel spolu s korejskými dětmi. Bylo to nádherné defilé. Já jsem jim podával ruku, oni se drželi za předloktí a s jemnou úklonou mě zdravili. Ten vstup, ten začátek byl velmi srdečný a bylo mi jasné, že dostávám od Boha velký dar v podobě Korejců."

Ve sborovém domě v pražských Kobylisích se pravidelně od roku 1990 také schází občanské sdružení Logos, což je ekumenické společenství křesťanů s homosexuální orientací. O něm, ale bude řeč zase někdy příště.

Spustit audio