Češi vzdělávají jihosúdánské pastory

22. únor 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Děti v Jižním Súdánu

Před týdnem se vypravili Jaroslav Šmahel, Marek Mudřík a Jan Vlk do Jižního Súdánu. Všichni tři patří do různých sborů Církve bratrské a do této nejmladší země světa se vypravili proto, aby tamější církvi předali peníze vysbírané v české církvi a rozhodli o dalším postupu pomoci této těžce zkoušené zemi. Projekt zastřešuje mezidenominační sdružení Isachar.

Drahý Jaroslave, v současné době jsem v Nimule, abych posoudil situaci vysídlených osob. Vrátím se do Toritu asi za tři dny. Torit je ještě normální, ale stále více lidí je vysídlených ze států Jonglei a Unity.Válka pokračuje v Boru a Malakal. Mama Susie a sirotci jsou v pořádku, ale jídlo je velmi vzácné a drahé. Přejeme si, abychom díky pomoci z církve měli dostatek finančních prostředků na potraviny pro sirotky v Toritu. Jejich stravování je stále obtížnější v důsledku růstu cen všeho. S pozdravem, Bernard. Tak popisoval ve svém dopise biskup Bernard situaci ve svém regionu Eastern Equatoria. Jakou roli v Jižním Súdánu vlastně církev sehrává? Vysvětluje Vít Šmajstrla ze sdružení Isachar:

Vít Šmajstrla: „Co jsme měli možnost zachytit, tak plní úplně všechny funkce. Má sirotčinec, stará se o vdovy, kterých je tam hodně, supluje do určité míry i tu zdravotní, sociální péči. Zachytil jsem třeba, že biskup té církve má i takovou autoritu, že napomáhal při vyjednávání nějakých příměří nebo nějakých sporů mezi těmi kmeny, protože ta jeho autorita byla přijímána šířeji.“

Z každého dvacátého obyvatele země Jižního Súdánu se za poslední měsíc stal uprchlík

10. ledna ustanovil guvernér státu Eastern Equatoria biskupa Bernarda zodpovědným za oblast humanitární pomoci a řešení katastrof. Jeho nadřízeným je už jen ministr školství. Proč se v Jižním Súdánu bojuje a o co v současné válce jde, nikdo pořádně neví a ani odborníci zabývající se touto africkou zemí nedokáží říci, zda jde o boj o moc nebo jsou příčiny války jiné. Počty mrtvých však stoupají a uprchlíků jsou jen v jihosúdánských státech desítek tisíc. Čeští křesťané navázali s církví v Jižním Súdánu kontakty už loni, kdy byl ještě mír. Jak by jim vlastně chtěli pomoci?

Vít Šmajstrla: „Teď nikdo neví, protože teď nevíme, jak se situace vlastně vyvine. Všechno, co se tam dělá, je značně komplikované, protože tam třeba nejde poslat peníze. Hlavní náplní toho projektu je pomoci jihosúdánské církvi se vzděláváním jejich pastorů, protože česká církev má celou řadu vzdělaných lidí a máme dostatek biblí a učebnic a knih a všeho. To je hlavní směr a má některé menší boční projekty, např. podporu jednoho zdravotního střediska v takové skupině vesnic nebo podporu sirotčince, který církev zřizuje v tom hlavním městě. To jsou takové boční menší projekty.“

Probíhající mise českých křesťanů v Jižním Súdánu má několik cílů. Jelikož v zemi nefungují banky, chtějí Češi předat peníze určené na stavbu výukového centra a také pro sirotky v sirotčinci ve městě Toritu, o kterém se zmiňuje ve svém dopise biskup Bernard. Tomuto muži by také chtěli pomoci ve vyškolení pomocníků. Rádi by též připravili vznik jakési improvizované biblické školy, do které by čeští učitelé jezdili školit své súdánské bratry. Jedním z cílů probíhající mise je i povzbudit těžce zkoušené súdánské přátele. Kde je možno se o české pomoci dozvědět víc?

Protivníci v Jižním Súdánu uzavřeli příměří

Vít Šmajstrla: „Křesťanská organizace, která se tím zabývá, se jmenuje Isachar a ten projekt je projekt Súdán; ty odkazy se dají najít na internetu.“

Tři zástupci české církve by se měli z Jižního Súdánu vrátit počátkem března.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio