Česká republika se přidala k projektu Národy světa píší Bibli

5. červen 2006

Pod názvem "Národy světa píší Bibli" vznikají v různých státech ručně psané exempláře Bible, které budou vystaveny v Domě Bible na úpatí jeruzalémských hor v Údolí Bible. Tento celosvětový ekumenický projekt byl iniciován v Izraeli a jeho cílem je, aby v každé zemi vznikl jeden exemplář ručně psané Bible v národním jazyce. Začátkem května se k němu připojila také Česká republika.

Úkolem každého účastníka projektu je vlastnoručně napsat jeden verš z Bible (Starého i Nového zákona), za což obdrží certifikát potvrzující jeho osobní účast v tomto významném projektu.

Čestný certifikát za účast v projektu "Národy světa píší Bibli"

Projekt "Národy světa píší Bibli" je pokračováním projektu "Děti světa ilustrují Bibli", kterého se v roce 1999 zúčastnily také tisíce českých dětí. Autorem obou projektů je Amos Rolnik, zakladatel společnosti Bible Valley (Údolí Bible), který o vzniku obou projektů uvedl:

"Jsem snílek, ale někdy se mé sny stávají skutečností. Na konci milénia jsem měl nápad vyhlásit soutěž 'Děti světa ilustrují Bibli'. S tímto projektem jsme šli do 91 zemí celého světa a dostali jsme skoro 800 000 kreseb. V prosinci roku 1999, během posledního týdne milénia, devadesát dětí ve věku od 6 do 16 let se svými rodiči přišlo do rezidence izraelského prezidenta Weizmana a obdrželo první cenu za každou zemi. Potom jsme byli požádáni, abychom s biblickým projektem pokračovali, ale nevěděli jsme jak, když jsme právě skončili. A potom jsme přišli na myšlenku vyhlásit nový projekt pro milovníky Bible na celém světě, a tak vznikl projekt 'Národy světa píší Bibli'. Věděli jsme, že Bible byla přeložena do 2035 jazyků a dialektů (pro srovnání Harry Potter byl přeložen do devadesáti jazyků). Na celém světě budou lidé ručně psát Bibli, verš po verši, v mnoha jazycích. Ve Starém zákoně je 20137 veršů, v Novém zákoně je 9500 veršů, takže v každé zemi lidé napíší všech 30000 veršů."

Amos Rolnik s knihou "Děti světa ilustrují Bibli"

Zvláštní místo v projektu má Korea, jak dodává Amos Rolnik:

"Korea je zemí, kde je nejvíc milovníků Bible na světě. Je tam více než 12 milionů křesťanů, kteří věří Bibli. A tak jsme se rozhodli, že v Koreji budeme psát Bibli v pěti různých překladech. Takže z Koreje dostaneme ne jednu knihu v korejštině, ale pět knih najednou."

Ručně psané Bible budou vystaveny v Domě Bible v Údolí Bible ve Svaté zemi. O projektu Údolí Bible nám více prozradil izraelský velvyslanec v České republice Arie Arazi:

Arch česky psané knihy Genesis

"Izraelská vláda darovala přes 10000 hektarů na vybudování Údolí Bible, jeho fauny a flory. Budou tam zvířata, rostliny a stromy, o kterých se píše v Bibli. A uprostřed bude Dům Bible, kde budou umístěny všechny originální rukopisy z projektu 'Národy světa píší Bibli'."

Slavnostní zahájení projektu "Národy světa píší Bibli" v České republice proběhlo 5. května 2006 v rezidenci izraelského velvyslance v Praze. První verš První knihy Mojžíšovy napsal ministr zahraniční Cyril Svoboda. Pokračování projektu u nás zastřešuje Židovské muzeum v Praze a česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Na internetových stránkách www.icej.cz bude k nalezení postupně doplňovaný kalendář akcí, na nichž se budete moci psaní Bible zúčastnit. Jednotlivé akce se budou konat v různých místech po celé České republice, a tak se k projektu "Národy světa píší Bibli" budou moci připojit tisíce Čechů nejen z židovské a křesťanské komunity.

První verš knihy Genesis napsal ministr zahraniční Cyril Svoboda

Zájemci o zorganizování takové akce zejména z řad církví, ale také dalších organizací, se mohou e-mailem (icej@ecn.cz) nebo telefonicky (272732636) obrátit na českou pobočku Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, které jim zašle podrobné instrukce a smluvní podmínky.

Podobný projekt ručního opisování Bible proběhl v českých zemích už v roce 2000 a zúčastnily se ho tisíce lidí. Archy jsou nyní opatrovány Českou biblickou společností.

Anglické vydání knihy "Děti světa ilustrují Bibli"

Informace o projektu Údolí Bible jsou v angličtině k dispozici na stránkách www.bible-valley.org.

Spustit audio