Česko proti chudobě

29. září 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Česko proti chudobě

Kampaň, která se snaží oslovit ty, kterým není lhostejný osud druhých, chudších, a často i méně vzdělaných. O etickém i duchovním rozměru humanitární pomoci i konkrétním angažmá aktérů Dnů proti chudobě, které začaly v průběhu září, uslyšíte v magazínu Zaostřeno na církve.

A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: „Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný.“ Pátá kniha Mojžíšova, kapitola patnáctá.

V České republice, stejně jako ve většině zemí světa, začaly v září Dny proti chudobě. U nás je organizuje platforma Česko proti chudobě, která sdružuje na šedesát organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení. V září začaly veřejné akce ke Dnům proti chudobě, i letos proběhnou na desítkách míst regionů ČR, a potrvají až do prosince 2013.

Mottem kampaně je, „Nechceme vaše peníze, chceme Vás.“

V rámci programu a veřejných akcí, organizátoři upozorňují na nejpalčivější problémy související s chudobou ve světě. Šíří osvětu i informace o chudých regionech světa. Vysvětlují rozdíly, co znamená být chudý u nás a co třeba v Etiopii. Chtějí po lidech, aby přiložili aktivně ruku k dílu.

Největší potíže se dotýkají Subsaharské Afriky, kde je omezen přístup ke zdravotní péči, vyskytuje se vysoká úmrtnost kojenců a matek, existuje omezený přístup k elektrické energii a vodě. A tak hlad, podvýživa, produkce potravin a především jejich distribuce, jsou základními úkoly, které humanitární pracovníci řeší. Tamní obyvatele učí soběstačnosti tak, aby si byli schopni např. vypěstovat vlastní plodiny a stali se nezávislými.

Pomoc bližnímu je humanitárním pracovníkům vlastní. Obohacuje je. Někteří z nich jsou věřící, jiní svou práci vnímají jako poslání. Cítí ji jako morální povinnost.

O svých osobních motivacích, i praktických zkušenostech humanitárních pracovníků v magazínu Zaostřeno vypráví vedoucí koordinačního týmu kampaně Česko proti chudobě Dagmar Trkalová, která představí Dny proti chudobě, a bývalý ředitel humanitární organizace ADRA Jan Bárta. Uslyšíte i Dášu Goldmannovou, která se vrátila z humanitární mise z východní Etiopie, za níž v organizaci ADRA zodpovídá.

Spustit audio