Česko-židovský badatel David Flusser

2. září 2007

David Flusser byl profesorem náboženských dějin, stál i u zrodu Izraelské akademie věd. Studoval židovské dějiny i rané křesťanství se zvláštním ohledem na Nový zákon. Patnáctého září by se dožil 90 let.

David Flusser se narodil roku 1917 ve Vídni, v židovské rodině, která pocházela z Příbrami. Na Karlově univerzitě vystudoval filologii a ve studiích pokračoval v někdejší britské mandátní Palestině, kde se kromě klasické filologie věnoval židovským a všeobecným dějinám. Z Československa však musel odejít nejen kvůli nacistům, ale po válce i kvůli komunistům, když mu hrozilo obvinění v politických procesech s Rudolfem Slánským. Útočiště našel tentokrát již ve svobodném Izraeli.

Od roku 1962 byl profesorem náboženských dějin na Hebrejské univerzitě, stál i u zrodu Izraelské akademie věd. David Flusser svůj vědecký zájem soustředil na židovské dějiny a myšlení na přelomu občanského letopočtu. Studoval tak též rané křesťanství se zvláštním ohledem na Nový zákon, judaismus období Druhého chrámu a problematiku svitků od Mrtvého moře.

David Flusser se stal za svého působení na Hebrejské universitě v Jeruzalémě celosvětově uznávaným odborníkem ve svém oboru. Je autorem mnoha významných odborných statí a knih v řadě světových jazyků, obdržel řadu cen včetně prestižní Izraelské státní ceny za literaturu v roce 1980. Některé jeho knihy byly přeloženy též do češtiny - mimo jiné studie "Ježíš" a "Esejské dobrodružství". David Flusser zemřel v den svých narozenin před 7 lety - 15. září roku 2000.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio