Konzola, nebo konzole?

Herní konzole - Foto:  Xbox.com

Herní konzoleFoto:  Xbox.com

Kterému tvaru dáváte přednost? Řídíte se významem?

Otázka:  

V angličtině, z níž pravděpodobně konzole přišla do češtiny, je console jak zazděný nosník, tak například elektrické zařízení k něčemu připojené, třeba dispečerský pult. Dnes slyšíte např. „zazděná konzole“, což mně trhá uši. Vůbec by mi nevadila „herní konzola“. Je „konzole“ vůbec spisovné slovo? Bylo zařazeno do slovníku spisovné češtiny? 


Odpověď: 

Podle slovníků spisovného jazyka přišlo slovo konzola do češtiny z francouzštiny a nese významy „výstupek ze stěny“ (sochy na konzolách), „nosník“ (opatřit domy konzolami pro prapory) a „tyč na záclony“. Ve starších slovnících je zachycena i variantní podoba konzole. O poměru variant konzola a konzole v současné češtině píše Kamila Smejkalová v časopise Naše řeč a uvádí, že v posledních letech se tohoto slova užívá i ve významu počítačovém (herní konzole). Toto užití je patrně inspirováno označením této herní pomůcky v angličtině, odkud do češtiny patrně proniklo. Autorka též uvádí, že ve významu počítačovém se užívá téměř výhradně podoba konzole

Autor:  Martin Prošek

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas