Mluví správně televizní moderátoři?

Ani moderátor není člověk neomylný - Foto:  pixabay.com

Ani moderátor není člověk neomylnýFoto:  pixabay.com

Měli by, ale člověka občas přesto přepadnou pochybnosti.

Dotaz:
Jsou správně výrazy, které slyším v televizi "budeme se soustředit", "budeme se zúčastnit" nebo ne? 


Odpověď:
U slovesa soustředit se dnes přijímáme jeho užití jako dokonavého i nedokonavého, proto neodmítáme ani složené tvary budoucího času – budeme se soustředit. U slovesa zúčastnit se se sklon k obouvidovému chápání neprosazuje, nadále se považuje za dokonavé, proto náležitý tvar budoucího času je zúčastníme se

Autor:  Martin Prošek

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas