Egypt

Egypt - Foto: Miroslav Bobek, Khalil Baalbaki

EgyptFoto: Miroslav Bobek, Khalil Baalbaki

Země fascinující historie, překrásných památek, písečných dům, čistého moře a šikovných obchodníků. Pátrání po původu jména území pyramid nás zavede do antické mytologie.

Aigyptos a Danaos byli synové egyptského krále Béla a jeho manželky Anchinoé. Aigyptos se po otci stal králem Egypta a dal této zemi jméno. Danaos panoval v Libyi a později také v řeckém Argu a stal se praotcem kmene Danaů. (Danaové se pak začalo souhrnně říkat Řekům. Když Poseidonův kněz Láokón varoval Trójany před obřím dřevěným koněm, pravil: „Bojím se Danaů, i když dávají dary! Jsou lstiví a proradní.“ Od té doby daru, který přináší zkázu, říkáme danajský dar.) 

Po smrti svého otce se bratři pohádali o dědictví. Aigyptos měl padesát synů a ty chtěl jako gesto smíření provdat za Danaových padesát dcer. Danaovi to ale nebylo po vůli a Aigyptos proto bratrovi vyhlásil válku. Tak proti sobě stály Egypt se sousední Libyí, dvě země, kterým vládli znesváření bratři. 

Danaos nechal vystavět loď a tajně se přeplavil se svými padesáti dcerami do Řecka do města Argu. Podle jedné z verzí byli místními vlídně přivítáni, druhá verze praví, že byl Argos dobyt násilím. U řeckých břehů brzy zakotvila také Aigyptova loď a z ní vyskákalo po zuby ozbrojené vojsko. Aigyptos se svými syny přinutil Danaa, aby jim dal své dcery za manželky. 

Danaos vymyslel lest, se svatbou souhlasil, ale dcerám nařídil, aby své manžele o svatební noci zavraždily. Čtyřicet devět dcer otce poslechlo, ale ta nejmladší, Hyperméstra, se do svého ženicha zamilovala a neposlechla. Naživu tak zůstal jen Lynkeus, který později usedl na královský trůn v Argu. 

Pověst vypráví, že všech čtyřicet devět hlav Aigyptových synů bylo hozeno do řeky Lerny, a ta proto má právě tolik pramenů. Bohové devětačtyřicet Danaových dcer za jejich čin krutě potrestali: musí až navěky nabírat vodu do děravých sudů. 

Sami staří Egypťané se k řecké pověsti o dvou znesvářených bratrech nehlásili. Svou zemi nazývali Tameri, tedy obdělaná nebo též milovaná země. 


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Autor:  Jitka Škápíková, Dan Moravec, Marcela Hájková
Pořad: Slovo nad zlato  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pátek, neděle 15:20  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 3. června  2015       rubrika: Původ slov

  Charita a Grácie

  Pohledem do slovníku zjistíme, že charita je dobročinnost, lidumilnost, láska k bližnímu. Slovo charisma pak znamená dar boží milosti, zvláštní nadání, talent. Charismatický je ten, kdo budí úctu, váženost, respekt,...

   
 • 1. června  2015       rubrika: Původ slov

  Rudolfinum

  Rudolfinum je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha na Starém Městě v Praze. Původně víceúčelové kulturní zařízení s koncertní síní a výstavními sály je v současné době sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum....

   
 • 28. května  2015       rubrika: Původ slov

  Martensky

  Proslulé boty s originální podešví z pružného a odolného materiálu.

   

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas