Mluvit lakonicky

Lakónský artefakt (Louvre) - Foto:  Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Lakónský artefakt (Louvre)Foto:  Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Mluvit krátce, výstižně, úsečně.

Lakonici žili na historickém území nazvaném Lakónie na jihu Peloponéského poloostrova. Tam se původně nacházelo Lakedaimónské království. To podle legendy založil král Lakedaimón, syn Dia a plejády Taygéty. 

Lýkurgos - Foto: Wikimedia Commons, lic. Public domain

LýkurgosFoto: Wikimedia Commons, lic. Public domain

K lakedaimónským do Sparty
 

 
Více než Lakedaimónské království je známý název Sparta, podle hlavního města tohoto řeckého státu proslulého skvěle organizovanou armádou a nelítostnou spartánskou výchovou. Obyvatelé byli vychováváni velmi přísně. Krom fyzických cvičení se zdokonalovali také v mluvě, která musela být hlavně stručná. 

Spisovatel Xenofón napsal: „Jsou zvyklí mluvit, jen pokud se jich někdo starší ptá. Na dlouhých pochodech, kterých musí během týdne absolvovat mnoho, jen upřeně hledí před sebe a mlčí, přičemž jejich hlas uslyšíš řidčeji než hlas kamenných soch.“ 

Spartská žena (bronzová soška) - Foto:  Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Spartská žena (bronzová soška)Foto:  Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Cizinci pryč, půdu všem, střídmost a život bez přepychu
 

 
Zákony přikazující absolutní disciplínu, měli obyvatelé Lakónie v ústavě sepsané Lýkurgem, jenž zavedl v zemi pevný řád a pořádek a skromnost a úctu k vlasti stanovil jako hlavní hodnoty. Všichni cizinci byli vypovězeni ze země a domácí mají zakázáno cestovat, aby se od jiných národů nenakazili lenivostí. Místo zlaťáků se platilo železem. Půda byla rozdělována rovným dílem mezi všechny svobodné občany. Všichni měli rovná práva i povinnosti a museli dodržovat přísnou životosprávu bez přepychu a rozmařilosti. 

Sparťané se nezajímali o literaturu, ani o vědu. Byli nevzdělaní, ochotni snášet vojenský dril. Zvláštní postavení měly ve Spartě ženy, které se těšily ve své době jinde nevídanému vlivu a respektu a navíc směly vlastnit soukromý majetek a nakládat s vlastnictvím svých mužských příbuzných, když obtáhli do boje. Pokud si starší muž vzal mladou ženu, chtěl děti, bylo údajně přímo jeho povinností vybrat si nějakého silného a bystrého mladíka, který se početí vytouženého potomka zhostí místo něj. 


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Autor:  Jitka Škápíková, Dan Moravec, Helena Petáková, Milena M. Marešová
Pořad: Slovo nad zlato  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pátek, neděle 15:20  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 3. června  2015       rubrika: Původ slov

  Charita a Grácie

  Pohledem do slovníku zjistíme, že charita je dobročinnost, lidumilnost, láska k bližnímu. Slovo charisma pak znamená dar boží milosti, zvláštní nadání, talent. Charismatický je ten, kdo budí úctu, váženost, respekt,...

   
 • 1. června  2015       rubrika: Původ slov

  Rudolfinum

  Rudolfinum je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha na Starém Městě v Praze. Původně víceúčelové kulturní zařízení s koncertní síní a výstavními sály je v současné době sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum....

   
 • 28. května  2015       rubrika: Původ slov

  Martensky

  Proslulé boty s originální podešví z pružného a odolného materiálu.

   

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas