Cestu na Modrý sloup na Šumavě nelze otevřít

9. červenec 2013

Krajský soud v Českých Budějovicích dnes rozhodl, že Správa NP Šumava a Ministerstvo životního prostředí postupovaly nezákonně, když rozhodovali o otevření cesty z Modravy na Modrý sloup, která prochází jednou z nejcennějších částí Národního parku Šumava. Správa NP Šumava tedy cestu nemůže otevřít, jak plánovala.

„Soud jen potvrdil, co říká ČSO i Stínová vědecká rada již dlouhou dobu,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Na Šumavě je mnoho možností pro nové turistické cesty, včetně dalšího propojování české a bavorské strany, ale před otevřením kterékoli z nich je potřeba zpracovat komplexní hodnocení. Vliv na přírodu má totiž síť cest jako celek, ne každá jednotlivá cesta zvlášť.“

Cesty a lidé, kteří po nich chodí, vytvářejí koridory pro přístup predátorů i do odlehlých míst a svojí přítomností i přímo vyrušují citlivé druhy živočichů. Patří mezi ně i jeden ze symbolů Šumavy, tetřev hlušec. Řada odborných studií opakovaně prokázala, že vyrušování je jednou z hlavních příčin, proč tetřev vymizel z většiny našeho území. Právě proto ukládá zákon povinnost před otevřením kterékoli nové cesty zhodnotit vlivy působící na celé území, nejen na bezprostřední okolí dané cesty. Tomu se Správa NP Šumava v případě cesty z Březníku na Modrý sloup vyhnula, dokonce dosud neznáme ani míru využití stávajících cest ani všechny ostatní záměry v celém území Šumavy.

Tetřev v NP Šumava

„Na Šumavě se vyskytuje jediná životaschopná populace tetřeva hlušce ve střední Evropě a správa národního parku by ji měla chránit, a nikoliv hledat způsoby, jak její ochranu prolomit. Právě kvůli tetřevovi je Šumava nejen národním parkem, ale i ptačí oblastí podle evropské legislativy,“ říká profesor Vladimír Bejček, ornitolog a člen Stínové vědecké Rady NP Šumava.

autor: ČSO
Spustit audio