Chorvatsko je zemí vypjatého náboženského cítění

16. červenec 2011

Chorvatsko patří k zemím, které si Češi v posledních letech zvlášť oblíbili. Krásné moře, dobré víno a podobný jazyk jich tam láká každý rok statisíce. Země na Jadranu však oplývá i množstvím křesťanských památek a poutních míst. Náboženství hraje v životě Chorvatů zásadní roli - a ne vždy kladnou.

Náboženské složení obyvatel Chorvatska se po válkách v 90. letech značně proměnilo. Nyní tvoří katolíci přibližně 90 %, pravoslavní křesťané 4,5 % a muslimové jen něco přes jedno procento. Národní a náboženská identita Chorvatům splývá - tak jako prakticky všem okolním národům. V bojích za víru a národ teklo v minulosti na Balkáně hodně krve a role církví v něm byla značně problematická. K nejtemnějším kapitolám chorvatského katolicismu patří jeho podpora ustašovského hnutí během druhé světové války. Upřesňuje historik Jiří Pelikán.

„Sporná je úloha tehdejšího primase chorvatské církve, záhřebského arcibiskupa Aloise Spetince, který sice nabádal vůdce ustašovského režimu k umírněnosti, ale nikdy genocidu srbského a židovského národa veřejně neodsoudil a jeho rola byla chápána jako sympatizující s ustašovským režimem. Stepinac byl upřímným chorvatským nacionalistou a měl upřímnou averzi k východnímu, pravoslavnému náboženství.“

V současné době jsou náboženské vášně na Balkáně naštěstí v relativním klidu, takže turisté mohou vnímat přívětivější tvář chorvatské religiozity. Třeba seznam tamních poutních míst vydá na čtyři stránky formátu A4 drobným písmem, říká bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Balkáně Martin Ježek.

Chorvatsko, Záhřeb

„To všechno jsou poutní místa neuvěřitelným způsobem živá, kde se scházejí stovky a tisíce lidí. Hojně rozšířený je především kult Panny Marie. Hodně měst má své legendy, spojené s Pannou Marií. Osobně si pamatuji např. na město Siň v dalmáckém Záhoří, kam se můžete jako turisté od moře bez problémů podívat. Tam se věří, že obrázek Panny Marie pomohl město uchránit od tureckého nájezdu v 15. století. Dodnes se tento obrázek každoročně na den, kdy se to mělo stát, nosí po městě ve velkém procesí a to město se cítí být ochraňováno Pannou Marií i nadále.“

V tak zvaném chorvatském národním prostoru, dnes ovšem na území Bosny a Hercegovoiny, leží i nejznámější balkánské poutní místo Medžugorje. Statisíce lidí každoročně proudí tam, kde se před 30 lety údajně zjevila Panna Maria a začala dávat skrze vizionáře poselství světu. Církev nejen v Chorvatsku ovšem zaujímá k této novodobé tradici rezervovaný postoj.

Pláž a moře
autor: Jakub Šiška
Spustit audio