Což takhle zkusit autopůst...

19. únor 2012

Dobu od Popeleční středy do Bílé soboty, letos od 22. února do 7. dubna, vnímají křesťané jako postní období. Nejznámější půst je půst od masa, ale forma půstu může být různá a fantazii se meze nekladou. Může to být třeba autopůst...

Autopůst nám navrhuje Poradní odbor pro otázky životního prostředí při synodní radě ČCE podpořený českou křesťanskou enviromentální sítí. Člen obou těchto institucí Jiří Nečas vysvětluje, proč zrovna křesťané by se měli postit tím, že budou chránit životní prostředí.

„Uvědomujeme si, že k Evangeliu zájem o stvoření, tedy civilněji řečeno o životní prostředí, patří. Že k němu patří i snaha sdílet se o to bohatství země, tedy o vzácné Boží dary s druhými lidmi.“

Já jsem si přečetl na vašich stránkách, že autopůst by mohl být také prostředkem k vymanění se z nových důsledků hříchu. Co by mělo být těmi novými důsledky hříchu?

02373913.jpeg

„Hříchem je ta naše lidská nadspotřeba. To, že naše ekologická stopa na zemi několikanásobně přesahuje takové ty přirozené regenerační možnosti země. Tedy žijeme na úkor druhých lidí, zvlášť tedy na úkor příštích generací. Tedy toto hříchem je. Civilněji ovšem řečeno. V půstu tradičně šlo o omezení příjmu potravy, zvlášť tedy masa. Dnes ovšem naše závislost na příjmu energie se netýká především potravy, jako tomu bylo v minulosti, nýbrž je to energetika jako celek. Spotřeba energie v průmyslu, při vytápění domácností, při dopravě a tak dále. A pokud jde o tu dopravu, o používání aut, tam kromě toho jde o to, že pro řadu lidí se to auto stalo až jakousi modlou. Něčím, bez čeho si neumějí život představit, je to místo, kde jsou sami izolovaní od ostatních lidí. To auto se stává takovým až určitým symbolem dnešního sobectví.“

Kdo nechá o půstu auto doma a zkusí jít pěšky, jet na kole nebo veřejným dopravním prostředkem, udělá něco nejen pro sebe ale i pro planetu Zemi.

„Pro budoucnost planety Země je nutné spotřebu energie snížit. Apelovat na lidi, aby se uskrovnili i co do používání aut, je velice na místě. A postní období je snad dobrou příležitostí pro to, aby si to mnozí vyzkoušeli, aby si uvědomili, že se bez auta, nebo bez tak výrazného používání aut, dá žít a tak nějak doufáme, že by to mohli potom promítnout i do dnů mimo postní období.“

autor: Karel Vepřek
Spustit audio