17. února  2013  rubrika: Dokument

Poslední generace? (Pohled na život českých spolků na Slovensku)

Košice (pohled na budovu Státního divadla a historické centrum města) - Foto: licence GNU Free Documentation License, verze 1.2, Marcin Szala

Košice (pohled na budovu Státního divadla a historické centrum města)Foto: licence GNU Free Documentation License, verze 1.2, Marcin Szala

Historie české menšiny na Slovensku se začala psát svým způsobem velmi náhle a nečekaně prvním lednem roku 1993. Češi žijící na Slovensku se ocitli najednou ve vzduchoprázdnu, které nečekali, ve vzduchoprázdnu administrativním i psychologickém.

V první řadě šlo o otázky praktické – z jednotného československého občanství, které dosud všichni měli, zbyla najednou nutnost volit mezi občanstvím českým a slovenským. Obě volby měly své výhody, ale skrývaly v sobě také úskalí. Navíc čas běžel – pouze do konce roku 1993 mohli příslušníci nové národnostní menšiny na Slovensku pro nový stát optovat, pak už se ocitli v pozici cizinců se všemi handicapy, které to přinášelo. Například každoročně žádat o povolení svého životního partnera, zda u něj smím bydlet. 

Za těchto frustrujících a často tragikomických situací začaly vznikat téměř ve všech slovenských městech české spolky jako instituce, které měly krajanům pomoci při prvních společných krocích, zastřešit jejich snahy o důstojnou a funkční občanskou i kulturní existenci na Slovensku. Nešlo přitom o to, že by se samostatné Slovensko k Čechům začalo chovat ze zásady přezíravě, spíš byl problém v tom, že s mnoha situacemi zkrátka ani slovenská ani česká politická reprezentace při dělení státu nepočítaly. Například boj o zpětné získání českého občanství trval krajanům na Slovenku asi šest let. 

Dnešní bilance českých spolků na Slovensku je úctyhodná: přes vysoký věk mnoha členů jsou tyto spolky garantem toho, že dnes i další generace Čechů, ale i sympatizantů z řad Slováků, mají přístup k české kultuře a jsou schopni posilovat vazby na svou původní domovinu. České spolky pořádají zájezdy do českých zemí, organizují koncerty, výstavy, nakupují knihy, starají se všemožně o děti a mládež, pořádají dokonce dětské tábory v Česku. Pravidelně také připomínají na Slovenku opomíjená výročí, jako je 28. říjen. 

Hlavou českých spolků na Slovensku je spolek košický, což má i své historické důvody – východní Slovensko vždy bylo enklávou čechoslovakismu, bylo nejvstřícnější k ideálům společného státu, a dodnes jsou Košice v nejlepším slova smyslu kosmopolitní, samozřejmě i díky blízkosti Maďarska. A mimochodem, Košice jsou město s nádherným centrem, kterému vévodí Hlavná ulica s dómem a divadlem, město, ve kterém můžete večer zajít na skvělý koncert košické filharmonie a po něm ještě v půl desáté zavítat do honosných a přitom útulných cukráren a vnímat přívětivost východoslovenské metropole, která si je vědoma svého významu a přitom vás nedusí svou důležitostí. 

Skrz dokument nazvaný „Poslední generace?“ můžete nahlédnout do života českých spolků v Martině a v Košicích. Každý čtvrtek klubová setkání, mnoho koncertů ženského spolkového sboru, společné vzpomínky, česká kuchyně, slavnosti při výročích Sv. Václava nebo Mistra Jana Husa, to vše se snad v dokumentu odrazilo. 

Jistě, může to vypadat jako nostalgie a udržování něčeho, co stejně nenávratně mizí a má nejistou budoucnost. Díky, či spíše kvůli velké příbuznosti obou jazyků jsou i rodinní příslušníci českých přistěhovalců na Slovensku v dalších generacích už spíše Slováky s českým zázemím. (A příznačný paradox je, že často mladí lidé z Košic míří častěji za svou budoucností do Prahy než do Bratislavy.) Ale jak říká předsedkyně Českého spolku v Košicích, lékařka Dagmar Takácsová: spolek mnoha Čechům pomohl, když jim bylo nejhůř. Je to vlastně unikát: skutečné vlastenectví bez patosu, ale s ochotou něco obětovat, jako bychom dnes nacházeli spíš za hranicemi než u nás v českých zemích. 

Pořad uslyšíte v neděli 17. února ve 20:10 na ČRo 6.  

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas