Hašek Jaroslav

Jaroslav Hašek - Foto:  autor neznámý, public domain

Jaroslav HašekFoto:  autor neznámý, public domain

Anarchista a tulák. Bohém a mystifikátor. Mistr literární satiry a humoru. Obchodník se psy. Manžel dvou žen (současně). Autor jednoho ze základních děl moderní světové literatury.

Jaroslav Hašek ve Čtenářském deníku:
Aféra s křečkem (MP3)
Dobročinnost (MP3)
Hodina pravopisu (MP3)
Má drahá přítelkyně Julča (MP3)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (MP3)
Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. (MP3)
Příklad ze života (MP3)
Psychiatrická záhada (MP3)
Státní stipendium pro spisovatele (MP3)
Štědrý večer v sirotčinci (MP3)
Reelní podnik (MP3)
Tasemnice paní kněžny (MP3)
V hodině náboženství (MP3) 

Haškovské léto

Narodil se 30. dubna 1883 v rodině středoškolského profesora. Ale k vzornému učitelskému dítěti měl daleko. Po předčasné otcově smrti začal na gymnáziu propadat, studia musel zanechat a stal se učněm v drogerii – i odtamtud byl vyhozen, vzdělání nakonec dokončil na obchodní akademii. 

Teprve nedávno se Osudy dobrého vojáka Švejka dočkaly kompletního rozhlasového zpracování, včetně nedokončeného čtvrtého dílu. Završila se tak důkladná a několik let trvající práce. Za jednou z nejúspěšnějších rozhlasových četeb stojí režisérka Markéta Jahodová, kongeniální Oldřich Kaiser, harmonikář Josef Čečil, zvukový mistr Roman Špála, hudební režisér Igor Tausinger a dramaturg Miloš Doležal. Po celé léto vysílá stanice Vltava Haškův román i s premiérovým třetím a čtvrtým dílem, navíc zůstane četba dostupná na webu Českého online až do září 2017.

Po maturitě pracoval v bance Slávia, ale brzy dal přednost tuláctví, bohémskému životu a dráze svobodného spisovatele. Stálé místo přijal až v redakci anarchistického listu Omladina. Na stránkách podobných periodik Hašek publikoval články s ostrými invektivami vůči režimu a vládnoucí dynastii. 

Za anarchistické akce si v roce 1907 odseděl měsíc za mřížemi. Po této zkušenosti svůj odpor vůči politickému režimu začal vyjadřovat spíše literární satirou a humorem. Oženil se s dívkou, která naivně věřila, že změní jeho povahu. Hašek ovšem dál žil jako bohém a mystifikátor – vrcholným kouskem bylo založení recesistické Strany mírného pokroku v mezích zákona. 

Během 1. světové války narukoval Hašek na haličskou frontu, kde přešel k československým legiím, ale posléze na stranu Rudé armády, v níž působil jako žurnalista a politický funkcionář. Z Ruska se vrátil až v roce 1920 spolu se svojí druhou manželkou. 

Jeho spolupráce s bolševiky v Praze však vzbuzovala nedůvěru a pomluvy. Znechucený Hašek odjel do domku v Lipnici, aby tam dokončil své románové dílo. Nemoc a smrt však byly rychlejší. Zemřel 3. ledna 1923. 

Jaroslav Hašek - Foto: Rozpravy Aventina, autor neznámý, public domain

Jaroslav HašekFoto: Rozpravy Aventina, autor neznámý, public domain

Nejsilnějšími stránkami Haškovy tvorby byly od počátku humor a ironie. Hašek svůj humoristický talent uplatnil především v próze, v počátku zejména v cestopisných črtách a humoreskách. Rozvinul zde výtečnou schopnost zachycení věcného detailu a bizarního příběhu. A právě už v povídkách z cest (např. Rybář Gulaj, 1902) začíná Hašek cizelovat typ postavy lidového chytráka, který se stane určující pro jeho stěžejní románové dílo. 

Postupně se Hašek zaměřuje spíše na všední městskou realitu a její sociální problémy. Typickým znakem jeho společenské satiry je vyhrocení sociálních kontrastů až ke grotesknímu a sarkastickému výsměchu (např. Loupežný vrah před soudem, 1907). Hašek byl v neposlední řadě mistrem mystifikace, čehož jsou dokladem Politické a sociální dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona (psány 1911–1912). 

Dílo, které Haška proslavilo po celém světě, jsou však Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (sešitově od roku 1921). V centru románu stoji postava zdánlivě prostoduchého vojáka Švejka, který se z kterékoli nesnáze dostane díky své neobyčejné výmluvnosti. 

Jaroslav Hašek v iRadiu
Kliknutím zobrazíte pořady, které jsme odvysílali o Jaroslavu Haškovi

Hašek prostřednictvím Švejka satiricky zesměšnil dobový militarismus a současně vyzdvihl humor jako způsob přežití v krizových momentech. Důrazem na nonsens, komiku a nahodilost se dostal do blízkosti dadaistických snah o nové umění. 

Nové články v rubrice

 • Kafka Franz

  Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové. Otec Hermann Kafka pocházel z chudé rodiny českojazyčného prostředí jihočeského Oseka...

   
 • Vaculík Ludvík

  Prozaik, fejetonista a publicista. Patří k významným, formujícím a nenapodobitelným autorům české literatury druhé poloviny 20. století. Byl také společensky aktivním disidentem, statečným obhájcem svobody a tvůrčí...

   
 • Klíma Ivan

  Ivan Klíma, narozený 14. 9. 1931, je prozaik, dramatik a publicista. Jeho otec byl vědecký pracovník a vynálezce v oboru silnoproudé elektrotechniky.

   

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas