Cyklisti patří za sebe

4. srpen 2006

Cyklistika je i u nás velmi rozšířenou formou aktivního odpočinku. Statisíce lidí si s oblibou jen tak šlapou a obdivují krásy naší země. Jenže se zpravidla pohybují po silnicích, a tak jsou účastníky silničního provozu. Ačkoli nemusí mít řidičský průkaz, i pro ně platí určitá pravidla.

Zásada číslo jedna: i pro cyklisty platí značky, červená, přednost v jízdě nebo povolená rychlost. Také cyklisté jezdí vpravo, a v případě, že na krajnici nejsou chodci, můžou jet i tam. Naopak na chodníku nemají co dělat.

"Za cyklistu je považován ten, kdo jede jako řidič na nemotorovém vozidle, tedy například na jízdním kole či koloběžce. Po pozemních komunikacích se tedy pohybuje jako vozidlo. Jezdí po pravé straně vozovky, a ne po chodníku. Po něm by se mohl pohybovat pouze tehdy, pakliže by kolo vedl, pak je považován za chodce," konstatuje JUDr. Zdeněk Svátek.

Na chodníku tedy jedoucí cyklista nemá co dělat. Stejně tak na přechodu pro chodce, kde cyklista nemá přednost. Měl by ji pouze v případě, že by kolo vedl. Na silnici pak nesmí jezdit vedle sebe.

"Cyklisté nemohou jet vedle sebe a musí jet vždy za sebou při pravé straně vozovky. Když odbočují doleva, pak se příslušně zařadí do odbočovacího pruhu."

Samozřejmě, mohou se předjíždět. Důvod je nasnadě. Řidič, jedoucí mimo obec řekněme 80 km/h, nemůže tušit, že za zatáčkou jedou vedle sebe tři krajinou se kochající cyklisté. Co nastane, se dá snadno domyslet. Cyklisté ale mají také jednu výhodu, a to především ve městech.

"Přijíždí-li ke křižovatce podél kolony stojících aut, mohou, je-li dostatek místa, tuto kolonu po pravé straně se zvýšenou opatrností předjet až na hranici křižovatky."

Často s námi cestují na cyklistické výlety děti. Od 1. července musí mít při jízdě na kole na hlavě řádně připevněnou a schválenou přilbu cyklisté až do 18 let.

"Pokud by šlo o děti mladší 10 let, tak ty po silnicích mohou jezdit jen v doprovodu osoby starší 15 let. Kdyby dítě mladší 10 let jelo po chodníku, po cyklistické stezce nebo v obytné zóně, tak to jsou jediné případy, kde může jezdit bez dozoru."

Jsou-li děti malé, můžeme je vozit na kole na sedačce, ovšem ne na rámu.

"Na jednomístném kole není dovoleno jezdit ve dvou. Pokud by ovšem bylo kolo vybaveno pomocným sedadlem s pevnými opěrami pro nohy, tak osoba starší 15 let smí vést osobu mladší 7 let."

autor: pgj
Spustit audio