Davidovo blues na CD aneb biblické žalmy moderní formou

3. prosinec 2016

Biblické žalmy zachycují člověka v situacích, kdy se z hloubi celého srdce obrací k Bohu. Je v nich zapsaná veškerá lidská zkušenost s modlitbou. Autorství mnoha těchto písní se připisuje starověkému králi Davidovi. V novém přebásnění Daniela Rause s hudbou Huberta Bittmana tyto texty ožívají v interpretaci předních českých herců na audionahrávce, která právě vychází.

Ukázka (Věra Kubánková):
Chceš-li žít šťastný život
neřiď se radami ničemů
do žádné špatnosti se nepouštěj
myšlenky cyniků neber za své

Daniel Raus: „Žalmy jsou nejznámější a nejslavnější duchovní poezie v dějinách. Vychází z nich spousta další tvorby, která v následujících tisíciletích vznikala. A jakkoliv je to hebrejská poezie, tak daleko přesáhla hranice židovství. Odráží vztah člověka k Bohu v nejrůznějších situacích, od toho, že je člověk na dně, až po to, že je úplně na výšinách.“

Ukázka (Viktor Preiss):
Kdo touto moudrostí pohrdá
je jak suché listí ve větru
které bloudí z místa na místo
a jeho údělem je marnost

Daniel Raus na autogramiádě v Brně

Daniel Raus: „Žalmy byly původně písně, ale jejich hudební složka se ztratila, tak můžeme předpokládat, že máme jen polovinu původního zážitku. Dá se ale udělat to, že se zrytmizují nebo různě upraví tak, aby zněly malebně. Některé obrazy je třeba nahradit, některé souvislosti je třeba dovyprávět, protože jsou dnešnímu člověku nesrozumitelné. Ale ve chvíli, kdy se to udělá, najednou žalmy ožívají a mají obrovskou sílu.“

Ukázka (Dana Černá):
Vzývej moje duše, vzývej Hospodina
vzdej mu dík za všechno dobro
za to, že ti poklesky odpouští
že uzdravuje tvoje neduhy
že obnovuje tvoji sílu
aby ses mohla vznášet
jak na perutích orla

Nahrávka Žalmů je vyvrcholením cyklu pěti audioknih biblické poezie. Před rokem vyšel Jób, na jaře Píseň písní, na podzim Kazatel a Žalmy spolu s knihou Přísloví cyklus uzavírají. Co znamená podtitul „David a jeho blues“?.

Daniel Raus: „To, co David vyjadřuje, je dnes blues. Když se vezme nejniternější stav člověka a udělá se jako hudba, jako píseň, vznikne z toho často blues. A protože takhle nějak si představuju, že to psal král David před tisíci let, tak si myslím, že kdyby žil dnes, psal by blues.“

K interpretaci Davidova blues se v režii Lukáše Hlavici sešla celá plejáda známých českých herců: Ivan Trojan, Viktor Preiss, Igor Bareš, Jan Vlasák, Dana Černá, Taťjana Medvecká, Magdalena Borová a další. Režisér Lukáš Hlavica při natáčení pracoval s každým hercem zvlášť.

Lukáš Hlavica: „Pro mě jako pro režiséra bylo naprosto zásadní vytvořit podmínky, aby se každý z interpretů byl schopen a ochoten v uspěchaném světě zastavit, před mikrofonem spočinout a pokusit se o velmi intimní, osobní zpověď, kterou vtiskne jako pečeť své osoby, svého srdce.“

Ukázka (Věra Kubánková):
Chvalte Hospodina v chrámě
chvalte ho pod širým nebem
chvalte ho za skvělé činy
chvalte ho za to, kým je
chvalte jeho nezměrnou velikost
chvalte jeho vyvýšenost.

Daniel Raus na autogramiádě v Brně

Lukáš Hlavica: „Jsem nesmírně rád, že to byla vlastně teda bohužel poslední práce před mikrofonem paní Věry Kubánkové, která nás letos opustila. Ona má v Žalmech závěrečný chvalozpěv a když jsem si to potom ve střižně pouštěl, vždycky mě u toho tak trochu mrazilo. Najednou jsem to vnímal jako nějaké její poselství jakoby už z druhého, tušeného, neznámého břehu.“

Ukázka (Věra Kubánková):
Všechno, co dýchá
ať chválí Hospodina
haleluja

Audionahrávku Žalmů produkovala obecně prospěšná společnost Energeia, která se vedle vzdělávacích projektů věnuje také dětské paliativní péči.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio