Děčínský chazan, fotografie z Mea Šearim a nový překlad hebrejské Bible

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Děčínská synagoga

Představíme děčínského chazana Ivana Kohouta, který se učil synagogální zpěv u největších mistrů. Třebíčská fotografka Eliška Blažková fotila osm let v Jeruzalémské čtvrti Mea Šearim, teď jí vychází kniha. Všechny biblické překlady se až dosud mýlily. Americký vědec to teď napravil.

Nejseverněji položenou synagogu v Čechách najdete v Děčíně. Díky péči místní židovské obce prošla rozsáhlou rekonstrukcí a řadí se mezi významná centra kulturního, společenského i náboženského dění ve městě. Zdejší chazan Ivan Kohout se vzdělával u nejlepších chazanů současné doby. Natáčela s ním Daniela Brůhová.

Eliška Blažková jako jediná žena-fotografka na světě dokumentovala osm let komunitu Charedim. Tito ultraortodoxní Židé jsou považování za příslušníky vůbec nejkonzervativnějšího směru judaismu. Fotografka se nenechala odradit nadávkami ani kamením a do jeruzalémské čtvrti Mea Šearim se vracela, dokud se jí nepodařilo zachytit skutečně dokumentární obraz tradičního židovského života. Výsledek nyní vyšel v knize, kterou pojmenovala jednoduše Haredim. O pozadí jejího vzniku autorka hovořila s Martinou Pouchlou.

Svět ultraortodoxních Židů, takzvaných charedim

Asi není mnoho lidí, kteří by pozorně přečetli celou bibli od začátku do konce. Americký literární vědec Robert Alter ji teď celou sám přeložil, a to zcela novým způsobem. O překladu všech hebrejských biblických knih do angličtiny i s Alterovým komentářem bude hovořit Jan Fingerland.

Nedělní magazín o židovském životě moderuje Tomáš Töpfer.