Dějové ikony

22. září 2010

Ačkoli si pod pojmem ikona nejspíše představíme zobrazení Spasitele, Bohorodičky či světce, neméně obvyklé je i zachycení nějaké významné události z dějin spásy. Takové ikony se nazývají "dějové" či také "syžetové" a můžeme se na nich setkat se výjevy velmi širokého spektra.

Může se jednat o motivy starozákonní - počínaje stvořením světa (Hospodin je pochopitelně zobrazen symbolicky jako anděl) a konče scénami ze života proroků - motivy novozákonní (evangelní události i podobenství) a konečně motivy z křesťanských dějin (historicko-náboženské události, výjevy ze života svatých apod.). I v tomto případě není ikona ilustrací té či oné události, nýbrž nám symbolicky zprostředkovává duchovní smysl daného děje. Zároveň nám v obrazové podobě představuje závažné prvky, které jsou k jeho pochopení klíčové.

Svátkové ikony

Ikona Paschy (Velikonoc)

Domů na Pravoslavné ikony

autor: Hanuš Nykl
Spustit audio