Deset let Pavučiny

15. září 2012

Kunčičky nepatří v Ostravě mezi ty části města, kde by chtěli lidé bydlet. Staré hornické kolonie, blízkost hutí, určitá izolovanost od ostatních částí města, to jsou základní znaky této městské čtvrti. Velkou část obyvatel tvoří Romové a lidé pohybující se na okraji chudoby. Právě zde roztáhla své sítě Pavučina, občanské sdružení, které se naplno věnuje místním dětem a mladým lidem. Příští sobotu si ve zdejším Křesťanském sboru budou členové pavučiny a jejich přátelé připomínat, že zde před deseti lety otevřeli první volnočasové kluby.

Mirek je dvacetiletý Rom, který chodil do klubů Pavučiny již od jejich vzniku. Celý život byl přesvědčen, že vzhledem k nemoci, kterou má od narození, nemá šanci se ve společnosti uplatnit. Proto se po ukončení základní školy jen poflakoval a nehledal si práci. Pracovníci Pavučiny si však všimli, že má pěkný přístup k dětem a nabídli mu, že zde může jako dobrovolník pomáhat. Práce se mu dařila, a proto pocítil potřebu dalšího vzdělávání. Od října nastupuje do Pavučiny jako plnohodnotný zaměstnanec. Proč se vůbec lidé z Pavučiny začali o děti a mládež v Kunčičkách zajímat? Odpovídá předseda sdružení Michal Vašenda:

„My jsme do Kunčiček chodili na bohoslužby do Křesťanského sboru a všimli jsme si, že o místní děti se nikdo nestará. Začali jsme mezi ně docházet a zvát je na dorost, který ve sboru vznikl. Ukázalo se však, že tahle děcka potřebují mnohem více. Tak vznikla Pavučina. Nejdřív to byl Dorost klub, a když do něj začalo chodit stále více dětí mladších dvanácti let, založili jsme i Junior klub. Nedůležitější však bylo, že jsme si k dětem a mladým lidem nacházeli cestu.“

Pavučina pořádala výlety a tábory. Poměrně brzy začalo sdružení spolupracovat s městem a nadacemi, které se podílejí na financování jeho chodu. Od roku 2004 se zaměstnanci i dobrovolníci Pavučiny začali objevovat v ostravských školách s přednáškami týkajícími se partnerských vztahů a odpovědného chování v sexuální oblasti. Následovaly tzv. etické dílny. O co se jedná? Odpovídá Šárka Babušíková:

„Etické dílny jsou besedy, které nabízíme základním školám. Jejich cílem je pomoci formovat pohled dětí na důležité životní hodnoty. Témat je celkem jedenáct, např. Rodina, Peníze, Moc slova, Předsudky nebo také otázka, zda si mladí lidé váží svého těla, nebo jej zneužívají. Ročně absolvujeme přes stovku besed a navážeme tak s více než dvěma tisíci dětmi kontakt.“

Z akcí občanského sdružení Pavučina v Ostravě-Kunčičkách

Akcí, které Pavučina pro děti pořádá, je mnoho. Důležitá však není pouze zábava, ale především hodnotová orientace mladých lidí. V každém klubovém setkání je prostor pro posezení, při kterém neexistují žádná tabu. A čeho si na své práci nejvíce váží předseda sdružení Michal Vašenda?

„Podařilo se nám navázat vztahy s dětmi a jejich rodinami, máme jejich důvěru a jsou ochotni se nám svěřovat se svými problémy. Děti, které odmala navštěvovaly Pavučinu a pak se v období puberty vytratily, se v rané dospělosti vracejí a nechávají si mluvit do života. Jsem rád, že jim dáváme naději, že jsou důležití nejenom pro nás, ale i pro Pána Boha.“

A tohle pochopil i Mirek, o které jsme mluvili na začátku. Není proto divu, že součástí programu slavnosti u příležitosti desátého výročí činnosti Pavučiny bude příští sobotu vedle pečeného selete, promítání fotografií a vzpomínek také díkuvzdání Pánu Bohu.

Z akcí občanského sdružení Pavučina v Ostravě-Kunčičkách
autor: Petr Vaďura
Spustit audio