Devítky

 
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Církve v době Rudolfa II.

David Hartmann  
Biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav (1523-1571)
Biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav (1523-1571)  

V současnosti je v České republice registrováno 24 církví. Jaká náboženská společenství působila na území Českého království v době Rudolfova majestátu? 

Církev římskokatolická

Odhaduje se, že asi desetina obyvatel Českého království se hlásila k dědictví svatého Petra a apoštolské posloupnosti. Přestože počet jejích příslušníků nebyl vysoký, jednalo se o velmi vlivnou skupinu. Od konce 16. století hlavní představitelé katolíků podporovali tvrdý protireformační kurs, který vyústil v konfrontaci s evangelickou stranou.

Církev kališnická

Vyšla z ideálu husitství a na přelomu 16. a 17. století měla jen nepatrný vliv. Svou existenci odvozovala od ustanovení kompaktát, která roku 1567 přestala platit. Kališníci se stále více sbližovali s názorově aktivními katolíky, od kterých je postupem času odlišovalo právě jen přijímání podobojí.

Jednota bratrská

K této stále oficiálně neuznané církvi se v době rudolfínské už nehlásili pouze chudí lidé, ale i zámožní měšťané a aristokraté. Jednota se inspirovala především myšlenkami švýcarského teologa Jan Kalvína (1509-1564) a díly biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava (1523-1571). V 16. století bylo bratrské školství a vzdělanost na nejvyšší kulturní úrovni v Českém království.

Evangelická augšpurského vyznání

Nejmladší reformovaná církev navazovala na ideje německého teologa Martina Luthera (1483-1546) a jeho přítele Filipa Melanchtona (1497-1560). Nejvíce přívrženců se rekrutovalo z německy mluvících oblastí a ze západních a severních Čech. Také nalézalo podporu ve Slezsku. Uchazeči o kněžství odcházeli na univerzity do zahraničí, jelikož v Českém království nebyly luteránské vyšší bohoslovecké školy.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Devítky
v rubrice: Majestát Rudofla II.

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas