Do svatovítského pokladu budou zařazena dvě nová díla

20. listopad 2013

V rámci konference o katedrálách v Miláně a v Praze budou 22. listopadu 2013 představena nová umělecká díla (kalich a patena), která se stanou součástí katedrálního pokladu. Konference zahajující oslavy 670. výročí položení základního kamene svatovítské katedrály začíná ve 13.00 hodin v Arcibiskupském paláci.

Klenot určený pro svatovítskou katedrálu byl vytvořen z podnětu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP zlatníkem Pavlem Šrytrem. Jedná se o reminiscenci na kalich sv. Vojtěcha nacházející se dnes v Polsku. Kalich je vyroben ze stříbra a jeho kupu kryje plášť z pákistánského onyxu zdobený červenými almandíny. Ořech kalichu tvoří fylit nalezený na vrcholu Sněžky. Oba kameny byly zpracovány v dílně brusiče Jakuba Vorla v Roztokách u Jilemnice.

Nohu kalichu zdobí zmenšenina kopie Palladia země české, jehož korunka je osázena českými granáty. Dílo tak symbolicky propojuje tradici svatovojtěšskou s tradicí svatováclavskou a cyrilometodějskou. Podle barokních legend totiž darovala staroboleslavský reliéf sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila. Ta ho při svém křtu dostala od sv. Metoděje.

Patena, tedy miska používaná při slavení eucharistie, je vyrobena rovněž ze stříbra a na povrchu ozdobena emailem ve tvaru symbolického katedrálního kříže. Ten má vyjadřovat úctu ke čtyřem patronům naší země – sv. Vítu, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Zikmundu. Emaily jsou doplněny rudými almandíny.

Velikost celé mešní soupravy je přizpůsobena jejich použití v katedrále. Kalich i patena jsou tedy větší, než bývá zvykem. Nové umělecké dílo, které obohatí katedrální poklad, navazuje na dřívější práce Pavla Šrytra – mešní soupravu a evangeliář určené pro katedrálu sv. Ducha v Hradci Králové, signa pro katedrální kapitulu v Hradci Králové a kolegiální kapitulu v Litomyšli a v neposlední řadě i dar českých ženských řeholních kongregací kardinálu Dukovi, kterým byl onyxový pektorál s ostatky českých patronů. V současné době Šrytr pracuje na několika ozdobných schránkách pro ostatky blahoslaveného Jana Pavla II.

Svatovítský poklad, jehož součástí se obě umělecká díla stanou, patří mezi nejvýznamnější umělecké sbírky u nás. Nad ostatní vyniká už svým stářím, neboť jeho počátky spadají až do doby knížete Václava. Vedle hodnoty umělecké a hodnoty použitých materiálů je nanejvýš významná i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů. K pokladu patří i takové vzácnosti jako lebka sv. Václava, či lebka svatého evangelisty Lukáše. Mezi nejvýznamnějšími artefakty nalezneme část zbroje sv. Václava z 9. století či svatoštěpánský meč s vyřezávanou rukojetí. Součástí sbírky je i Mojžíšova hůl nebo závoj, který podle tradice patřil Panně Marii. Poklad obsahuje také korunovační ostatkový kříž ozdobený vzácnými antickými a raně středověkými kamejemi a mnoho dalších klenotů nevyčíslitelné hodnoty. Počátkem 20. století sepsal všechny předměty biskup Antonín Podlaha do obsáhlého katalogu. Jejich počet dnes převyšuje čtyři sta položek.

autor: Arcibiskupství pražské
Spustit audio