Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách

6. červenec 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Keltské šperky z Lahošťského pokladu

Celkem čtrnáct autorů se podílelo na vzniku unikátní publikace o hromadných nálezech, kterým jsme si zvykli říkat poklady.

Archeologové jim většinou říkají depoty nebo také sklady předmětů. Nemusí jich být desítky. I pouhé dvě sekerky, bronzová žebra nebo keltské mince mohou být pokladem; stačí fakt, že byly do země uloženy společně. Proč je kdysi jejich majitelé zakopali pochopitelně nevíme. Nacházejí se na všech možných i nemožných místech. Jejich nálezci většinou nejsou archeologové, ale laici; v posledních dvaceti letech především hledači s detektory kovů. Díky ním prudce vzrostl počet nalezených depotů, které však k lítosti archeologů často končí v soukromých sbírkách. Osvícených detektorářů, kteří ke svému nálezu přivolají archeologa, aby jej odborně vyzvedl a zdokumentoval přitom nálezové okolnosti, je bohužel stále málo. I proto neobsahuje Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách, vydaná nakladatelstvím Libri, kompletní seznam všech nalezených pokladů. O mnoha nálezech se archeologové vůbec nedozvědí. Jiné zase sami dočasně utajují, aby lokality ochránili před vysbíráním detektoráři. I tak najdete v Encyklopedii údaje o více než devíti stovkách pokladů. Některé jsou publikovány vůbec poprvé.

Archeologové Lubor Smejtek a Michal Lutovský spolu s numismatikem Jiřím Militkým a jedenácti dalšími autory shromáždili informace o všech známých depotech, které byly ukryty před rokem 1050 našeho letopočtu a nalezeny do konce roku 2012. Po obecném úvodu a stručném přehledu ukládání depotů v jednotlivých historických obdobích následují kapitoly, které se podrobně věnují deponování v době bronzové, z níž pochází nejvíc nalezených pokladů, mediálně vděčným hromadným nálezům keltských a řeckých mincí a raně středověkým pokladům. Je tu i kapitola, věnovaná problematice hledačů s detektory. Hlavní součástí Encyklopedie pokladů je abecední slovník lokalit, kde došlo k hromadným nálezům – od Albeře po Žleby. Každé heslo obsahuje lokalizaci v prostoru i čase, popis okolností nálezu i samotného depotu. Pokud je to možné, je připojeno jeho vyobrazení; nikdy však nechybí odkazy na literaturu. Na konci publikace najdete seznam nálezů řazený podle období, terminologický slovníček a také užitečný obrazový klíč bronzové a měděné industrie, která se obvykle nachází v depotech z doby bronzové. Připojen je i nezbytný seznam pramenů a literatury.
Než se Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách dostala na pulty knihkupectví, došlo k dalším zajímavým nálezům, které v ní pochopitelně nejsou zahrnuty. To je však osud všech tištěných encyklopedií, takže to jistě autorům té o pravěkých pokladech nebudete mít za zlé. Jinak v ní myslím nic podstatného nechybí.

Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách

Lubor Smejtek, Michal Lutovský, Jiří Militký: Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách. Praha: Libri, 2013. ISBN 978-80-7277-510-1.

autor: frv
Spustit audio