Evropská unie

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Stav ratifikace

5.12.2008 Lisabonská smlouva by podle svého článku 6 měla vstoupit v platnost 1. ledna 2009 za předpokladu, že budou do té doby uloženy všechny ratifikační listiny. Nestane-li se tak, vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny. Vzhledem k odmítnutí Lisabonské smlouvy v irském referendu je ale již jisté, že k 1. lednu 2009 smlouva v platnost nevstoupí.

Plné znění

Lisabonská smlouva

3.12.2008 Lisabonská smlouva mění stávající zakládací smlouvy EU (Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství), aniž by je sama nahrazovala. Tato smlouva byla slavnostně podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 zástupci 27 členských států EU. Dokument se snaží vyřešit potřebu institucionální reformy Unie po předchozím neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, jejíž ratifikace byla ukončena po jejím odmítnutí v referendech ve Francii a Nizozemsku na jaře 2005.

Plné znění

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Evropská unie
v rubrice: Lisabonská smlouva

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas