Evropská unie

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Stav ratifikace

Alena Adámková  5.12.2008

Lisabonská smlouva by podle svého článku 6 měla vstoupit v platnost 1. ledna 2009 za předpokladu, že budou do té doby uloženy všechny ratifikační listiny. Nestane-li se tak, vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny. Vzhledem k odmítnutí Lisabonské smlouvy v irském referendu je ale již jisté, že k 1. lednu 2009 smlouva v platnost nevstoupí. 

Kromě Irska, které v referendu Lisabonskou smlouvu odmítlo, je poslední zemí, která smlouvu dosud neprojednalo, Česká republika. V České republice již v otázce ne/přijetí Lisabonské smlouvy jednal Parlament ČR. Po bezproblémovém schválení dokumentu v dolní komoře se schvalovací proces prozatím zastavil v Senátu, který dokument doporučil k projednání Ústavnímu soudu ČR. Ten se měl zaměřit na šest oblastí dokumentu - oblast předání některých pravomocí na evropskou úroveň, možnost měnit způsob rozhodování v Radě EU z jednomyslného na většinový (ztráta práva veta pro členské státy) nebo způsob uznání Listiny základních práv EU a její právní závaznost pro Česko. 26. listopadu 2008 rozhodl Ústavní soud ČR, že šest zkoumaných částí Lisabonské smlouvy není v rozporu s českou ústavou.

Z odůvodnění Ústavního soudu však vyplývá možnost, že Ústavní soud bude Lisabonskou smlouvu zkoumat ještě jednou. Skupina poslanců, senátorů a prezident totiž mohou znovu podat návrh na posouzení souladu jiné části smlouvy s českým ústavním pořádkem. Návrh mohou podat v dalších fázích ratifikace smlouvy. Důvodem je to, že soud tentokrát nehodnotil dokument jako celek, ale pouze ty jeho části, proti nimž dostal konkrétní argumenty.

K Lisabonské smlouvě byla svolána na polovinu prosince 2008 mimořádná schůze poslanecké sněmovny, není však vůbec jisté, zda se smlouva stihne projednat do konce roku 2008. Jak řekl při své návštěvě Prahy na počátku prosince 2008 předseda Evropského parlamentu (EP) Hans-Gert Pöttering, úspěch českého předsednictví bude velice záviset na tom, jak se České republice podaří ratifikovat lisabonskou smlouvu. Po jednání s českou vládou také uvedl, že ratifikaci dokumentu očekává počátkem českého předsednictví, které začne v lednu.

Smlouva zatím našla podporu v parlamentech pětadvaceti zemí, pouze Irsko ji v referendu odmítlo. V Německu se čeká ještě na vyjádření ústavního soudu, v Polsku na podpis prezidenta. V Irsku je možné opakování referenda.

Postup ratifikačního procesu napříč Evropou

Maďarsko schváleno v parlamentu 17.12.2007
Slovinsko schváleno v parlamentu 29.01.2008
Malta schváleno v parlamentu 29.01.2008
Rumunsko schváleno v parlamentu 04.02.2008
Francie schváleno v parlamentu 07.02.2008
Bulharsko schváleno v parlamentu 21.03.2008
Polsko schváleno v parlamentu 02.04.2008, čeká se na podpis prezidenta
Slovensko schváleno v parlamentu 10.04.2008
Portugalsko schváleno v parlamentu 23.04.2008
Rakousko schváleno v parlamentu 24.04.2008
Dánsko schváleno v parlamentu 24.04.2008
Litva schváleno v parlamentu 08.05.2008
Lotyšsko schváleno v parlamentu 08.05.2008
Německo schváleno v parlamentu 23.05.2008, čeká se na vyjádření ústavního soudu
Lucembursko schváleno v parlamentu 29.05.2008
Finsko schváleno v parlamentu 11.06.2008
Estonsko schváleno v parlamentu 11.06.2008
Řecko schváleno v parlamentu 11.06.2008
Velká Británie schváleno v parlamentu 18.06.2008
Kypr schváleno v parlamentu 03.07.2008
Nizozemsko schváleno v parlamentu 08.07.2008
Belgie schváleno v parlamentu 10.07.2008
Španělsko schváleno v parlamentu 15.07.2008
Itálie schváleno v parlamentu 31.07.2008
Švédsko schváleno v parlamentu 21.11.2008
Česká republika parlament dosud nepojednal, schválena Ústavním soudem

Více informací o Evropské unii najdete na webu www.euroskop.cz.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Evropská unie
v rubrice: Lisabonská smlouva

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas