Expedice exodus

26. listopad 2012

Dominikán Riccardo Lufrani vydá svědectví o své cestě po stopách Biblické knihy Exodus, kterou podnikl se kapucínem Jordi Cerverou i Vallsem v roce 2010. Přednáška s názvem EXPEDICE EXODUS - bible, archeologie a nomádský život se koná ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v 19:30 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera (vstup Jilská 7a) a mimo jiné představí i nejnovější bádání Jeruzalémské biblické školy.

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se v roce 2010 vydali prozkoumat trasu biblického Exodu. Na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské…

Jak říká Riccardo Lufrani: "byla to mystická zkušenost!"

Jeruzalémská biblická škola (plným názvem Francouzská biblická a archeologická škola) byla založena roku 1890 dominikánem Marie-Joseph Lagrangem. Od počátku své existence se zaměřuje na důkladný archeologický výzkum ve Svaté zemi a v dalších lokalitách spojených s biblickými dějinami a na vědeckou exegezi biblických textů. Výsledky odborné práce se promítly do vydání tzv. Jeruzalémské Bible. V současné době je škola iniciátorem velkého projektu Bible ve svých tradicích.

FR. Ricardo Lufrani OP narozen roku 1965 v Římě. Do řádu bratří kazatelů vstoupil v roce 2001. Od r. 2008 vyučuje na Francouzské biblické a archeologické škole v Jeruzalémě (EBAF). Specializuje se na výzkum a výuku archeologie a historické geografie. Roku 2012 spolu s prof. Jordi Cervera i Valls OFMCap. publikovali knihu o průzkumu trasy Exodu uskutečněném v roce 2010. Účastní se archeologických vykopávek jeruzalémské biblické školy (Hrobka králů a areál Eleona na Olivetské hoře). Společně s prof. Marcello Fidanziem vedou skupinu Kumránský seminář.

Přednáška, pořádaná platformou Dominikánská 8, bude simultánně tlumočena do češtiny.

Rezervace vstupenek na http://www.dominikanska8.cz/akce.php?id=119

Vstupné dobrovolné

Kontakt:
Benedikt Mohelník - 724 588 846

Platformu Dominikánská 8
založil dominikánský řád při klášteře sv. Jiljí v Praze. Cílem tohoto ambiciózního projektu je po vzoru pařížské Collège des Bernardins vytvořit kulturní a vzdělávací centrum. V současné době, kdy ještě pokračují stavební úpravy, probíhá již v barokním refektáři několik programových řad.

autor: Arcibiskupství pražské
Spustit audio