František Henyš

František Henyš se bojů o rozhlas účastnil od 5. do 10. či 11. května (přesně neuvedl). Šestého a sedmého května byl zástupcem velitele obrany. Podílel se například na vyrážení postranních dveří, zadržení pancéřového automobilu převážejícího protiletadlové dělo. Nebyl jediný, kdo měl, ačkoli se bojů zúčastnil, problém se stát Bojovníkem rozhlasu. Svou žádost o jejich zařazení navíc podal pozdě, protože byl odvelen na pohraničí s dělostřelectvem Alex. Pan Henyš mezi bojovníky zařazen nebyl, protože v jednom z materiálů se uvádí, že bojoval 7. května a ne 5., jak říká on.

Takto popisuje své rozhořčení, že nebyl zařazen mezi Bojovníky rozhlasu: „Není to mojí vinou, že jako voják z povolání jsem uposlechl výzvy, abych nastoupil službu u shora jmenovaného dělostřelectva, jelikož to byla moje povinnost, což sám p. mjr. Rakouš uznal, když jsem mu tu věc hlásil při vystavování potvrzení slovy: ,Vy staří poctivci jste šli tam, kam vás volala povinnost a nyní zůstáváte zpět, zatímco mnoho jich jest, kteří využívají nynější situace a hledí, aby se dostali do předních míst.

V tuto dobu, kdy mě to říkal, ještě jsem nevěřil, že by tomu tak mohlo býti, ale nyní jsem již o tom přesvědčen, že tak jest, jelikož znám několik případů, že byli zamítnuti tak, jako nyní já a máme dojem, že privilegie mají pouze lidé z Prahy, kteří se znají navzájem, kdežto my, kteří jsme z venkova a nikdo jsme v Praze neznali, ani samu Prahu, jsme odstrčeni a hozeni na vedlejší kolej a o slávu se dělí ti, kteří si ji třeba nejméně zaslouží. Již při vystavování potvrzení mě zarazilo, že mám tak vysoké číslo 258 a ještě jsem udělal dotaz na p. mjr. slovy: ,To nás bylo tolik?‘“

Věk v květnu 1945: 44 let
Povolání: rotmistr
Bydliště: Ostrá, okres Mladá Boleslav