Funkce ikony v chrámu a domácnosti

22. září 2010

Význam ikony není dán jen její teologií a výtvarným jazykem, ale také postavením v bohoslužebném a individuálním životě věřícího. V obou má ikona nezastupitelné místo.

V domech má vyhrazeno čestné místo, bývá zvykem ikony zavěšovat v horní části některého rohu místnosti, aby byly viditelné z kterékoli části prostoru a zároveň čněly nad ním. Manželé vystavují ikony, které dostali během své svatby (Spasitel a Bohorodička), ikony svých patronů, oblíbených světců apod. Před ikonami se odehrává náboženský život domu, ať již se jedná o denní modlitby, modlitby před jídlem atd. Před místem s ikonami se může zažíhat olejová lampička (lampáda, věčné světlo), do jejich blízkosti se umisťují v chrámu posvěcené předměty (svěcená voda, ratolesti, prosfory atd.).

Ikony v bytě pravoslavného kněze

Ještě bohatší je funkce ikony v chrámu. Každý světec a svátek má svou ikonu, svou ikonu má tudíž každý chrám, který je k poctě světce či svátku vysvěcen. V chrámu se proto na dobře přístupném místě, zpravidla v jeho samotném středu, vystavuje na speciálních stolcích nazývaných analoje hned několik ikon - ikona svátku dne, ikona chrámová, ikony Krista a Bohorodičky. Věřící po vstupu do chrámu obvykle míří nejprve k těmto ikonám, aby jejich prostřednictvím uctili nejen Spasitele a Boží Matku, ale také chrám i právě probíhající svátek.

Ikony jsou však rozmístěny po celém chrámu, jsou pověšené na stěnách, na ikonostase, v podobě fresek mohou zaplňovat celý prostor. Během bohoslužby se k nim obrací duchovenstvo s některými modlitbami, svátkové ikony jsou během jitřní slavnostně vynášeny do středu chrámu, některé typy bohoslužeb (akatisty, panychida) jsou zpívány přímo před určitou ikonou. Úcta ikonám se během bohoslužeb projevuje především okuřováním kadidlem, líbáním, v některých případech také poklonami. Během procesí se ikony spolu s korouhvemi a procesními kříži vynášejí z chrámu a tvoří součást průvodu.

V podobě fresek mohou ikony zaplňovat celý prostor chrámu (klášter Hodos-Bodrog v Rumunsku)

Osobitou kapitolou jsou zvláště uctívané ikony, považované za svaté či divotvorné. U takových ikon byly zaznamenány případy zázračného uzdravení, jsou proto vyhledávány, ale také přiváženy do jiných zemí, vnášeny do obydlí věřících atd. Jsou zaznamenány případy, kdy ikony roní vonný olej (myro) či dokonce krvácejí.

Domů na Pravoslavné ikony

autor: Hanuš Nykl
Spustit audio