Gita Zbavitelová: UNESCO opomíjí vazby Židů na Jeruzalém

6. listopad 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Členské státy výkonného výboru UNESCO schválily absurdní dokument o Chrámové hoře a Zdi nářků v Jeruzalémě

Celkem šest set šedesát devětkrát je v hebrejské Bibli zmíněn Jeruzalém, mimo jiné i v knize proroka Izajáše: „Radujte se s Jeruzalémem,“ praví se zde, „a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete.“ Členské země organizace UNESCO však během dvojího hlasování schválily rezoluci, která de facto popírá vazby Židů, judaismu i státu Izrael na město Jeruzalém a vyzdvihuje muslimská práva v tomto městě. K tomuto stanovisku se kriticky vyjádřila nejen česká Poslanecká sněmovna, ale také například papež František. Ten během vystoupení ve Vatikánu hovořil o ústředním místě Jeruzaléma pro judaismus jako místu zaslíbeném židovskému národu.

UNESCO v říjnu schválilo dvě kontroverzní rezoluce, které popírají historické spojení Židů s Jeruzalémem a opomíjejí význam města pro křesťany. Řada evropských zemí se proti nim nepostavila a hlasování se zdržela.

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO v říjnu přijala hned dvě rezoluce, které ignorují historické a náboženské vazby Židů na Chrámovou horu v Jeruzalémě, a tím i křesťanů. Dokument, který předložili arabští členové, prezentuje Chrámovou horu jako výlučně islámskou památku a označuje ji arabským názvem Harám aš-Šaríf. Nejposvátnějšímu místu judaismu, Zdi nářků, říká Buráqova zeď podle okřídleného koně, který vezl proroka Muhammada na jeho Noční cestě, přestože Korán Jeruzalém konkrétně nezmiňuje.

Pro tento kontroverzní dokument hlasovalo 24 zemí a odmítlo ho jen šest – Spojené státy, Británie, Německo, Nizozemsko, Litva a Estonsko. Delegáti, kteří pro něj zvedli ruku, očividně neznají Bibli ani dějiny a neslyšeli o archeologických nálezech, které potvrzují, že Chrámová hora byla místem dvou židovských Chrámů a už před třemi tisíci lety centrem judaismu.

Šestadvaceti dalším zemím znění dokumentu nepřipadalo důležité a hlasování se zdržely. Bylo mezi nimi i Řecko, Španělsko, Francie, Švédsko nebo Itálie, sídlo Vatikánu. Přestože rezoluci odsoudil i generální tajemník OSN Pan Ki-mun a generální ředitelka UNESCO Irina Bokovová, její výkonná rada ji potvrdila.

Chrámová hora v Jeruzalémě

Navzdory kritice, kterou rozhodnutí vyvolalo, schválila o pouhý týden později další podobnou rezoluci Komise pro světové kulturní dědictví této organizace. Ta pro změnu tvrdí, že Chrámová hora je v ohrožení, a obviňuje Izrael z nejrůznějších přestupků a údajných „provokací“, jichž se nikdy nedopustil. Izrael odvolal z UNESCO velvyslance. Třebaže dokument nemá v praxi velký význam, organizace teď může označit izraelský archeologický výzkum za ničení muslimských svatyní.

Jinou rezoluci v témže duchu schválilo UNESCO letos v dubnu a v roce 2010 označilo Hrobku biblické pramáti Ráchel u Betléma a Jeskyni patriarchů v Hebronu za „muslimské mešity“. Ani jedno z těchto rozhodnutí nemá nic společného s vědou, kulturou nebo vzděláním, které má UNESCO ve svém názvu – jsou výlučně politická.

Izrael je přitom jedinou zemí na Blízkém východě, která respektuje svobodu vyznání a muslimské památky chrání – zatímco muslimové systematicky ničí archeologické nálezy na Chrámové hoře, aby zmařili historické důkazy o židovské přítomnosti. Těch je ale i tak víc než dost.

Hned po poslední rezoluci UNESCO představil Izrael nález vzácného papyru z doby Prvního židovského chrámu ze sedmého století před křesťanským letopočtem. Je to nejstarší dokument na světě se zmínkou o Jeruzalému v hebrejštině.

autor: gzb
Spustit audio