Hana Volavková a generační transmise absurdity

Rafael institut pořádá v neděli 13. ledna 2007 v 18.00 hodin přednášku na téma "Dr. Hana Volavková a generační transmise absurdity. Doba a život bývalé ředitelky Židovského muzea". Na toto téma promluví prof. Jan Volavka, MD., PhD. Přednáška se uskuteční ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 1, v Maiselově ulici 15.

Profesor psychiatrie Jan Volavka zasvětil většinu života výzkumu násilného chování a stal se jedním z celosvětově nejuznávanějších odborníků v této oblasti. Přednášel a věnoval se studiím násilí především v USA na NYU (New York University), a v Nathan Kline Institute. Zažil nacistické vězení jako desetiletý chlapec, jak píše ve své knize Biologie násilí. V roce 1968 po vojenské invazi Československa emigroval do USA. Nadále však pomáhal českým a dalším odborníkům z východního bloku získat profesionální zkušenosti ve vědeckém výzkumu v USA. V této přenášce profesor Volavka souhlasil, že se s posluchači podělí o své osobní zkušenosti, související především s osudem své matky Hany Volavkové, která byla ředitelkou Židovského muzea.

Přednáška je pořádána v rámci vzdělávacího a diskusního cyklu Rafael institutu, který pokračuje každou druhou neděli v měsíci. Je určen jak profesionálům pomáhajících profesí (lékařům, zdravotním sestrám, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům), tak i všem dalším, kdo se zajímají o mezilidské vztahy, o poměry mezi lidskými skupinami a ve skupinách, o prevenci a terapii případných poruch.

Odbornými garanty pořádajícího Rafael institutu jsou doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. a PhDr. Martin Mahler.

Návštěvníci mohou přispět dobrovolným příspěvkem na režijní náklady.