Homosexuálové a adopce dětí

19. červen 2010

Adopce dětí homosexuálními páry je složitou otázkou. U nás prozatím nebyly uzákoněny, v Británii ale příslušná legislativa platí. Podle zastánců jde o rovný přístup k adopcím. Podle odpůrců naopak zákon nutí některé organizace, aby konaly proti svému svědomí. Především církevní charity, které jsou nuceny tyto adopce uskutečňovat, ačkoliv s nimi nesouhlasí. Soud vyšší instance nyní ale doporučil, aby příslušné úřady braly výhrady těchto charit se vší vážností.

Před třemi lety přijal britský parlament zákon, který považují především katolické charity za více než problematický. Předepsal jim totiž povinnost pomáhat a vycházet vstříc homosexuálním párům při adopcích dětí. Protože je to proti jejich přesvědčení, snažily se tyto charity o výjimku. Tehdy prohrály, ale čerstvé soudní rozhodnutí potěšilo například členy adopční agentury Catholic Care, která za posledních sto let našla rodiče stovkám osiřelých či opuštěných dětí po celé Británii

Mark Wiggin: „Catholic Care je často poslední záchranou pro děti, kterým sociální odbory nemohou najít náhradní rodiče. A soud nás podpořil v tom, abychom mohli znovu otevřít otázku, zda je naší povinností vycházet vstříc i homosexuálním párům.“

Britské zákony měly na církevní charitativní organizace různý dopad - některé od adopcí úplně upustily. Jiné formální propojení s církví přerušily. To byl případ Společnosti dětí svatého Davida, která jen ve Walesu našla za posledních šedesát let náhradní rodiče pro 2000 dětí.

Jak vysvětluje její ředitel Gerry Cooney, pro jeho organizaci jsou některé principy důležitější než církevní příspěvek 60.000 liber ročně:

Gerry Cooney: „Myslím, že katolická církev zapomíná, že ve farnostech, kde působíme, dokážeme být pro její mladé členy vítanou inspirací a obohacením, takže tím ztrácí i církevní komunita ve Walesu.“

Tlak na to, aby církevní charity nemusely vycházet vstříc homosexuálním párům kritizují zastánci rovných příležitostí:

Gay: „Znamená to, že zájemci o adopci se budou moci obracet jen a jen na místní odbory sociální péče, které jsou už teď zavaleny lavinou žádostí a jejichž hlavní prioritou je bezpečnost dětí, které se ocitly bez rodičů,” říká tento muž, který společně se svým partnerem loni adoptoval osmiletého chlapce.

V nové britské vládě, která je koalicí konzervativců a liberálních demokratů, jsou zapřísáhlí odpůrci i stoupenci podobných adopcí. Právo homosexuálních párů na adopci není momentálně v Británii předmětem sporu. Debatuje se pouze o jednom z důsledků příslušného zákona – tedy o tom, zda církevní charity získají šanci takové žádosti odmítat.

autor: Ivan Kytka
Spustit audio