Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

26. květen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Modré nebe s mráčky nad lesíkem nedaleko Hejnic

Biblický text: Žalm 8; Host pořadu: kazatel Miloš Rejchrt

Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Žalm Davidův.

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:
všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách.

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

autor: Petr Vaďura
Spustit audio