Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Ralsko

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Ralsko - Autor: kolektiv autorů
Ralsko
Autor:    kolektiv autorů  

Torzo hradu, hledící do dálky z 696 m vysokého, okolní krajině dominujícího vrchu, nedaleko od Mimoně. Doba vzniku hradu je značně nejasná. Některé prameny datují vznik hradu až do časů 10. století. Pravděpodobně však bylo Ralsko založeno ve století čtrnáctém Vartemberky, kteří ovládali zdejší kraj až do 16. století. 

Nový hrad měl sloužit především jako jeden ze skupiny strážních bodů, zajišťujících bezpečnost na nedaleké obchodní cestě vedoucí do Žitavy, ale také jako pohodlné vartemberské sídlo.

Starší zprávy, například zmínka z roku 1377, se vztahují pravděpodobně k usedlosti pod kopcem (pozdější německá listina z roku 1426 totiž pojednává pouze o kopci Ralsko, nikoliv o hradě).

Historicky ověřené zprávy o hradě se začínají objevovat až po roce 1389, kdy zdejší kraj získal Jan Vartemberk, píšící se po něm. Zajímavou postavou byl Jan Chudoba z Ralska. Ten stál nejprve na straně mistra Jana Husa, ale již v době, kdy Hus prosazoval známý Kutnohorský dekret, se proti němu postavil. Poté stál pevně na straně císaře Zikmunda a zapojil se i do velkého severočeského protihusitského tábora, čítajícího Berky z Dubé, Vartemberky, Bibrštejny a v neposlední řadě i katolická lužická města.

To se samozřejmě projevilo i při vpádu husitů do tohoto kraje v roce 1426. Jejich první útok hrad zdárně odrazil, ale v dalším roce již nebyl tak úspěšný a Ralsko obsadila husitská posádka. Jan však našel i z této zapeklité situace východisko - přidal se opět na stranu husitů, což mělo za následek v roce 1433 popravu rozčtvrcením jeho syna ve dříve spřátelené Žitavě.

Ralsko 

Z jednoho z nejstarších severočeských hradů zůstaly dnes jen pusté zříceniny, zahalené tajemstvím. Pověst vypravuje o pokladu ukrytém v nitru kopce pod troskami hradu.

Daleko proti proudu času žila na statku ve vsi nedaleko Ralska mladá, pracovitá dívka. Již po několik měsíců zde pracovala jako děvečka. V neděli odpoledne měla vždy volno, a proto se častokrát procházela po lese, aby si odpočinula.

Jednou se však vydala cestičkou, kterou neznala, a dlouho bloudila. Tu se před ní objevila jeskyně, z níž vycházelo zlatavé světlo. Dívka vešla dovnitř a rozhlížela se kolem sebe, zdali někoho nespatří.

Najednou k ní přišel muž ve šlechtickém šatě, zavázal jí oči šátkem a vedl ji dlouhou cestou dál a dál. Dívka se ocitla ve veliké podzemní síni. Udiveně otevřela oči, ale rychle je opět zavřela. Ozářil ji lesk zlata a drahých kamenů.

Po chvíli si všimla mužů sedících ve spánku kolem dokola pokladu. Muži vypadali jako páni, byli ve zbroji, každý měl lesklé brnění, přilbici s chocholem a ostrý meč. A ještě tu seděl černý velikánský pes. Oči mu zářily a pokaždé, když se dívka přiblížila, začal divoce štěkat.

Muž, který ji sem doprovodil, na ni pohlédl a pobídl ji, aby si vzala to, co je jí milé. Děvče bylo tuze skromné a sebralo ze země jen kousek zlata, který se sem zakutálel. Víc již nechtěla a také se bála divého psa.

Přízrak muže k ní přistoupil a pravil: "Jestliže sis již vybrala, pojďme. A pamatuj na nás v dobrém. Moji spící přátelé se probudí, až bude naší zemi nejhůře a zachrání ji." Po těchto slovech dívku vyvedl ven na cestu, kterou již dobře znala. Děvče se vydalo na statek a dlouho do večera vypravovalo, co se přihodilo...


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Česká Lípa

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas