Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Louzek

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Louzek - Autor: kolektiv autorů
Louzek
Autor:    kolektiv autorů  

Torzo hradu, nazývaného též Loužek, ležící nad soutokem zdejšího potoka s říčkou Malší, nedaleko od pohraniční Kaplice.Hrad byl postaven neznámým zakladatelem na přelomu 13. a 14. století. Jeho prvořadým úkolem byla ochrana zdejší významné cesty, spojující Čechy a dnešní Rakousko, před loupeživými útoky. Okolo roku 1400 byl hrad v držení pánů Jana a Hrocha z Maršovic. 

V době první poloviny 15. století se hradním pánem na Louzku stal Jan z Malovic, od jehož potomků jej v roce 1448 získal Oldřich z Rožmberka. V této době byl Louzek, toho času již jako součást novohradského panství, většinu času neobýván, a tak již roku 1541 mohl být zapsán do zemských desek jako pustý.

Louzek 

Nad soutokem místního potoka s říčkou Malší v temném jihočeském příhraničí leží skromné zbytky hradu Louzek. Mnoho toho z kdysi pevného sídla nezbylo, jen několik zdí potrhaných zubem času. A také jedna zajímavá pověst...

Dávno, pradávno je tomu nazpět proti proudu času, kdy obýval Louzek rytíř dnes již zapomenutého jména. Co však ani staletí nezavála, jsou jeho činy a hříchy. Rytíř žil nespořádaným životem. Holdoval mnoho nestřídmým pitkám, okrádal pocestné a sužoval svými výpady celý zdejší kraj.

Jednoho dne zaklepal na hradní bránu poutník až z dalekého Jeruzaléma. Poprosil o možnost přenocování. Hradní pán byl v dobrém rozmaru a unavený poutník mohl zůstat na Louzku přes noc. Stal se tak nedobrovolným svědkem rytířova nočního nečestného života.

Ráno, když se s hradním pánem loučil, mu vytkl způsob jeho života a snažil se jej přivést na správnou cestu.

Se zlou se však potázal. Rytíř se velice rozhněval a poutníka nechal zavřít do ponurého sklepení a proklel jej slovy: "Ať hadi a šťíři tě umoří!".

Od toho okamžiku se na hradě opravdu nebývale přemnožili hadi a štíři. A to dokonce tak, že zaživa sežrali i zlého rytíře.

Jeho nepokojný duch nyní bloudí po nocích v hradních zříceninách. Pokud tedy někdy přenocujete na Louzku a uslyšíte děsivý řev, vzpomeňte si na loužeckého rytíře a žijte raději spořádaně a čestně, abyste jako on nemuseli v podobě ducha bloudit po nocích...


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Český Krumlov

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas