Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Děčín

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Děčín - Autor: kolektiv autorů
Děčín
Autor:    kolektiv autorů  

Původně románský hrad, postupem času přestavěný až do dnešní vrcholněbarokní podoby, ležící na vyvýšenině nad soutokem řeky Labe s Ploučnicí. 

Poprvé jej připomínají písemné zprávy k roku 1128, kdy na tomto místě kníže Soběslav I. uvěznil a následně oslepil kněžice Břetislava. Výrazná změna podoby hradu nastala po polovině 13. století, kdy jej goticky upravili Vartemberkové, kteří jej získali roku 1305 od Václava II. a drželi jej po další dvě století.

V době husitských válek zde bylo značně neklidno, roku 1423 se o dobytí hradu pokoušelo vojsko Jana Žižky. V 16. století se vystřídalo několik majitelů, z nichž do podoby hradu se nejvýrazněji zapsali rytíři z Bunau, kteří jej renesančně přestavěli. V 70. letech 17. století byl stavebně upraven na vrcholněbarokní zámek.

Děčín 

Děčínský zámek se vypíná na skále nad řekou Labe již po mnoho věků. Jeho okolí je opředeno mnoha pověstmi, o Bílé paní, Čertově kameni, který zde zůstal na věčnou památku na závod mezi pekelníkem a mlynářem, o podzemní chodbě, ale především o několika pokladech.

Snad tři obrovské poklady jsou ukryty hluboko pod zemí nedaleko zámku. První z nich je skryt ve skále Pastýřské stěny. Na skalisku se podle pověsti již po dlouhá, předlouhá léta, zjevuje duch ovčáka se stádem ovcí.

Ovečky se prý klidně popásají a ovčák se prochází mezi nimi. Občas se nad Labem ozývají smutné zvuky. To si duch ovčáka zpívá. A právě tehdy, když si prozpěvuje, světélkuje mu hůl, kterou drží v pravé ruce.

Hůl se vždy na okamžik rozzáří zlatým světlem a zhasne. Tak se to opakuje vždy, když ovčák stojí nad pokladem. Hůl ukazuje lidem místo, kde je ukryt.

Druhý z pokladů je prý ukrytý v nitru vrchu Kvádrovce na pravém břehu řeky. Bohatství střeží skřítci, kteří mají ve skále svůj domov. Mužíčci s dlouhými čepičkami na hlavách se podle starého vyprávění zjeví jen člověku s laskavým srdcem a ukáží mu cestu k pokladu.

Za temných nocí se na Kvádrovci zjevuje duch Bílé paní, která střeží poklad v době, kdy skřítkové tvrdě spí. Říká se, že Bílá paní byla dobrou ženou krutého hradního pána.

A poslední, třetí poklad, se skrývá v lese. Bohatství je zakopáno pod kořeny nejvyššího stromu. Pověst praví, že jen těžko by jej člověk nalezl. Ale o Velikonocích se prý země kolem stromu rozevře a vydá poklad tomu, kdo si pro něj přijde.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Děčín

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas