Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Tolštejn

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Tolštejn - Autor: kolektiv autorů
Tolštejn
Autor:    kolektiv autorů  

Rozsáhlé torzo hradu, dříve nazývaného Kavčí hrad či Dohlenstein, ležící na 670 m vysokém vrchu, nedaleko od severočeského Varnsdorfu. Hrad byl založen pány z Vartemberka, tvořícími jednu z větví významného rodu Markvarticů, patrně na počátku 14. století, ale možná již ve století 13., což by dokládaly i neověřené zprávy umísťující na Tolštejn loupeživou posádku, datované již do roku 1262. 

První historicky podložená zpráva se zmiňuje o dobytí hradu lužickým vojskem a pochází až z roku 1337, kdy hrad držel Vaněk z Vartemberka, který se snažil své državy rozšířit severním směrem, což se samozřejmě nelíbilo Lužičanům.

Začátek 15. věku přinesl hradu změnu majitele, ale také jeho opravy a rozšíření. Tolštejn byl roku 1402 prodán příslušníkovi dalšího velmi významného severočeského rodu, Hynkovi Berkovi z Dubé. Ten jej nechal důkladně opravit a také zvýšil jeho bezpečnost přístavbou nové věže.

Husitskými válkami prošel hrad bez větší újmy. To bylo zabezpečeno zejména dvousečností Jana Berky, který se vždy přiklonil na potřebnou stranu. A tak do krušné husitské doby vstoupil po boku husitské víry, avšak jakmile zjistil, jak nebezpečná by pro něj mohla být rozpínavost přívrženců kalicha, raději se přidal na katolickou stranu. Ani zde však neskončil, husité byli příliš silnými protivníky, a proto se raději dal na jejich stranu a svůj hrad přeměnil ve vězení pro své předchozí přátele. Tak zde skončil i budyšínský hejtman.

Roku 1464 dobyla Tolštejn vojska Jiřího z Poděbrad, který se dostal s Albrechtem Berkou do rozporů, které vyvrcholily propadnutím veškerého jeho majetku. Tolštejn se tak dostal do rukou Jana z Vartemberka, s pomocí kterého byl Berkův hrad dobyt.

Koncem 15. století patřil hrad rytíři Hugoltovi ze Šlejnic, za jehož působení došlo k výraznému rozšíření, odpovídajícímu jeho novému významu. Také byly opraveny všechny trhliny, které Tolštejn utrpěl při dobývání v 60. letech 15. století. Hrad se přestavbami proměnil v kvalitní sídlo a vojenskou pevnost zároveň.

Přesto všechno byl, díky své vysoko položené poloze, okolo poloviny následujícího věku opuštěn a Šlejnicové přesídlili raději na nově postavený zámek v nedalekém Rumburku. Tolštejnské panství zaniklo a hrad byl udržován pouze nouzově. Jeho konečnou zkázu přineslo dobytí a vypálení švédskými vojsky roku 1642.

Poté se již nikdo o zchátralý a rozbořený hrad nezajímal a ten tak musel po dobu dvou století čelit nejen náporu tvrdých povětrnostních podmínek, ale i okolních obyvatel, kterým se zachtělo jeho kamene.

Tolštejn 

Slávu hradu již dávno odnesl čas a dnes zde najdeme jen romantické zříceniny, opředené mnoha pověstmi. Vypráví se zde o pokladu, hradním pánovi zakletém do ptáka, který smutně skřehotá, o podivných kvílejících přízracích a hlavně o Bílé paní.

Pověst praví, že za života to byla krásná, mladičká žena. Její krása však zahalovala zlé srdce a touhu po bohatství a moci. Proto ji také nikdo z příbuzných neměl rád.

Paní se všem chtěla za všechno, co jí odpírali, pomstít, a tak pomalu spřádala myšlenky na podlý čin. Nikdo neví, jak se vše tenkrát, v těch dávných dobách seběhlo, ale paní lstí připravila právoplatné dědice o dědictví, velký poklad a tolštejnský majetek.

Všichni paní zavrhli, a proto ji už netěšilo bohatství, ke kterému přišla tak nekalým způsobem. Ani po smrti nenašla v hrobě věčný klid a odpočinek. Od těch prastarých dob se za jasných nocí zjevuje v ruinách hradu. Pokaždé se objevuje v některém z oken zříceniny.

Duch Bílé paní má tvář stejně krásnou a mladou, jako mívala paní za svého žití, a do kraje září její bělostný šat.

Bílá paní obejde v doprovodu černého psa s jiskřícíma očima celý hrad a navrátí se zpět do okna a potom zmizí a s ní i tajemné světlo, které vyzařuje z jejích dlouhých bílých šatů.

Již dlouho, předlouho bloudí paní po zříceninách hradu Tolštejna a zatím marně čeká na nebojácného mladíka, který by ji vysvobodil.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Děčín

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas