Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Jindřichův Hradec

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Jindřichův Hradec - Autor: kolektiv autorů
Jindřichův Hradec
Autor:    kolektiv autorů  

Původně nevelký středověký hrad, postupem času přestavěný až do dnešní rozlehlé zámecké podoby. Leží ve stejnojmenném městě u rybníka Vajgaru, který je propojen s řekou Nežárkou, tvořící spolu s ním přirozenou vodní ochranu hradu. 

Hrad byl postaven na místě staršího slovanského hradiště začátkem 13. století. První písemná zmínka o něm je datována do roku 1220, kdy je uváděn i jeho zakladatel Jindřich, píšící se tehdy z Nového Hradce.

Jindřich byl příslušníkem mocného rodu Vítkovců, jehož hradecká větev obývala hrad až do počátku 17. století, kdy vymřela.

I za Jindřicha IV. z Hradce, nejvyššího pražského purkrabího, byl hrad dále upravován. Zvláště bylo dbáno na zvýšení jeho obranyschopnosti.

Nejvíce se však jeho vzhled změnil s nástupem 16. století. V tu dobu mohl na již dříve prováděné úpravy velkoryse navázat Adam z Hradce, který si díky svému vysokému postavení, jež si vydobyl pomocí Ferdinandovi I. na český trůn, mohl dovolit tak nákladnou akci.

I jeho potomek Jáchym pokračoval v započaté práci a tak se chladný a nepříliš pohodlný hrad proměnil v komfortní, nové době přizpůsobený renesanční zámek.

Rokem 1602, kdy se Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka oženil se sestrou Jáchyma Oldřicha z Hradce, skončila doba pánů z Hradce a nastala éra Slavatů.

Tento rod držel nově přestavěný zámek skoro po celé 17. století, přesto do jeho stavebního vývoje již nijak zásadně nezasáhl.

Po vymření Slavatů jej získali roku 1694 Černínové z Chudenic. Ti se však o stav nově nabytého zámku nijak výrazně nestarali.

V dobách sedmileté války posloužil jako vojenská nemocnice a ani další osud mu nebyl příliš nakloněn. Roku 1773 zde propukl velký požár, který pohltil většinu jeho budov.

Jindřichův Hradec 

Vešlo ve známost, že Bílá paní Perchta strašívala na mnoha místech jižních Čech. Jedním ze zámků pánů z Růže byl i Jindřichův Hradec, kde došlo k prazvláštní události. Právě zde byla Perchta vysvobozena ze svého prokletí.

Po mnoha a mnoha letech, které uplynuly od Perchtiny smrti, zavítal na zámek chudý kněz.

Byla letní bouřlivá noc, déšť nenacházel konce. Právě tehdy zabušil na zámeckou bránu promočený poutník. Žili zde milosrdní a dobří lidé. Vzali muže dovnitř a přichystali mu nocleh.

Když se promočený kněz usušil a ohřál u krbu, odebral se na připravené lože. Ve světle dohořívající svíce si prohlížel temné obrazy. Očima ustanul na jednom, na němž byl vymalován zvláštní pár. Starý šlechtic s přísným výrazem v obličeji a mladičká nevěsta.

Dlouho, předlouho pozoroval kněz dívčinu smutnou tvář, až se mu zdálo, že z obrazu vystupuje. A opravdu, za okamžik promluvila dívka tichým hlasem: "Jsem Perchta z Rožmberka, ctihodný muži. Již po mnoho let nenacházím v hrobě pokoje, snad mi dokážeš pomoci."

"Vyzpovídej se mi, vzácná paní. Možná, že ti dokážu poradit," odvětil kněz a přízrak se dal do vypravování dlouhého, smutného příběhu. Svatý muž tiše naslouchal a potom pravil: "Musíš se usmířit se svým mužem. Zítra sestup z obrazu i s ním. Jiné rady ti nedám." Poté se duch navrátil zpátky na obraz.

Déšť neustal ani druhý den a večer se vrátila bouřka. Hřmění a blesky oživovaly šedé nebe. Kněz ulehl na své lože a čekal, co se stane v hodině půlnoční. Věřte nevěřte, o půlnoci sestoupila Perchta z obrazu i se svým chotěm.

Kněz přistoupil k nim, položil jejich ruce na sebe a za světla blesku, které ozářilo pokoj, jim požehnal.

Tváře Lichtenštejna i Bílé paní se po dlouhých letech rozjasnily, a než se kněz nadál, zůstal v komůrce sám. Jen obraz na stěně připomínal, co se stalo. Nebyl již tak temný, z tváří novomanželů vyzařoval smír.

Druhého dne kněz zámek v Jindřichově Hradci opustil s blaženým pocitem a od té doby už žádný smrtelník Bílou paní Perchtu nespatřil.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Jindřichův Hradec

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas