Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Himlštejn

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Himlštejn - Autor: kolektiv autorů
Himlštejn
Autor:    kolektiv autorů  

Zřícenina hradu, ležící na vysoké Nebeské skále nad údolím Pekelského potoka, v blízkosti Stráže nad Ohří. Poprvé se písemné prameny zmiňují o Himlštejnu v roce 1434 jako o majetku Viléma z Illburka, pravděpodobného zakladatele hradu. Tehdy sloužil jako sídlo části panství Horní hrad. 

Poté co jej roku 1437 získal pán z Illburka do svého držení, poklesl význam Himlštejnu, toho času obývaného jen purkrabím.

V devadesátých letech 15. století byl hrad ve velmi špatném stavu, proto jej musel další majitel, Václav Satanéř z Drahovic, opravit. Od roku 1528 byl Himlštejn ve správě Šliků, za nichž přestal být obýván a zpustl. Ke konci 16. století byl přičleněn k nedalekému zámku v Klášterci nad Ohří.

Himlštejn 

Jen ponuré trosky hradu Himlštejna svědčí o dobách udatných rytířů, kdy na hradě ještě pobývali páni a vedli tu bujarý život. Však navraťme se do časů, kdy lesnatý vrch byl pustý a lidé sem zavítali, jen když šli sbírat chrastí nebo šišky na topení. V těch prastarých dobách projížděl krajem mocný pán a vrch nad vískou jej upoutal.

Pobídl tedy svého vraníka a úzkou cestou vyjel až k vrcholu. Místo se mu tuze líbilo a na mysl mu tenkrát přišlo, že by zde mohl založit své sídlo. Zanedlouho vskutku na vrchu vyrostl bezejmenný hrad.

Pán dlouhou dobu nevěděl, jaké jméno by měl nést jeho nový domov. Jednoho dne jej napadla dobrá myšlenka. Rozhodl se, že hrad nazve Nebeským kamenem. Tak vznešeným jménem si přál své sídlo ochránit před ďábelskými sílami.

Vísce pod hradem se již za těch dávných dob říkalo Peklo.

Kdo ví, proč se tak jmenovala, ale vyprávělo se, že ještě dříve než vesnička vznikla, byla na tom místě pekelná brána.

Čerti tamtudy prý každé noci vycházeli ven a z hluboké díry se poté valil rudý dým a celým okolím se nesl pekelný smích. Plameny šlehaly až k nebi, když se pán pekel rozzlobil na neposlušné čerty, kteří neplnili jeho příkazy, tak jak měli a častokrát se jim přihodilo, že přinesli člověka s dobrým srdcem. Celému peklu pak byli pro ostudu a Luciáš se na ně tuze hněval.

Avšak od časů, kdy pán postavil hrad Nebeský kámen, čerti se strachovali vylézt ze své pekelné říše a nikdy více již nikoho ze vsi do svých spárů nedostali. A tak snad jen duše hříšníků zavítaly po jejich smrti do pekla.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Karlovy Vary

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas