Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Červená Řečice

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Červená Řečice - Autor: kolektiv autorů
Červená Řečice
Autor:    kolektiv autorů  

První zmínky pocházejí ze 13. století. Hrad byl mnoho let ve vlastnictví českých biskupů a arcibiskupů. Od 16. století se Řečice nazývá Červená, podle původně gotického hradu, který byl později, v 2. polovině 16. století, renesančně přestavěn. Posléze byl barokně upraven. 

 

Červená Řečice 

Je tomu již dávno, kdy na zámku Červená Řečice sídlilo arcibiskupství. Tenkrát byl obyčejný listopadový den. Déšť se mísil se sněhem a vál silný vítr, když na zámek zavítal učený muž. Kalendářníka sem pozval sám arcibiskup, aby na jeho přání zhotovil kalendář svatých. Čerti se obvykle báli k zámku jen přiblížit, ale oné noci jej navštívili. Muž rychle popisoval pergameny a když nastala půlnoc, chystal se ulehnout na lože.

Pojednou však mihotavé světlo louče zhaslo a za okamžik znovu zazářilo jasným plamenem. Před kalendářníkem stanul v oblaku dýmu se sirným zápachem čert. "Neboj se, nepřišel jsem si pro tebe. Posílá mě sám Luciper, kníže pekelný. Myslí si, že bys měl alespoň jeden den v roce věnovat nám čertům."

"To přece nemohu udělat," odvětil kalendářník. Rarach mlčky položil na stůl tři dukáty a zmizel.

Brzy po této noci byl kalendář dokončen a vzdělaný kalendářník Červenou Řečici opustil.

Vrátil se sem až po mnoha letech, kdy bylo třeba kalendář opravit. Hodiny odbily půlnoc, kalendářník seděl opět ve své komůrce a za okny poletoval sníh. Náhle jako by se navrátil o několik let zpět. Znovu se před ním zjevil čert v celé své kráse a pekelně se chechtal.

"Děkuji ti za celé peklo," řekl ďábel. Kalendářník jen nechápavě zamrkal, žádný svátek čertů v kalendáři přece není. Rarach se dal za chvíli do vysvětlování. "Není třeba svátku. Stačí, že neděle jsou označeny barvou pekelnou-červenou. O nedělích si lidé, především vrchnost ať světská nebo církevní, užívají života, tancují, karbaní a opíjejí se."

Když domluvil, postavil před učence pytel dukátů, zasmál se a zmizel. Zůstal po něm jen zápach a darované peníze. Nebýt právě těch dukátů a červeného označení nedělí, učený muž by nikdy neuvěřil, co se stalo.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Pelhřimov

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas