Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Kámen

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Kámen - Autor: kolektiv autorů
Kámen
Autor:    kolektiv autorů  

Zachovalý hrad, upravený v romantickém stylu, ležící na nevýrazné žulové skále, nedaleko od města Pacova. Kámen je poprvé písemně uváděn roku 1356, kdy jej od Tluksů koupil Jindřich ze Ziglhaimu, jehož zásluhou byly v okolí Kamene otevřeny zlaté doly. Tento pán také, díky svému postavení, nechal v letech 1356 až 1366 hradní palác výrazně přestavět. 

Za krátký čas se však hrad Kámen navrátil do držení Tluksů. Jejich rod stál věrně na straně husitů, což nejlépe dokázal Přibík svou účastí ve vítězném tažení proti katolické Bechyni.

Ani další hradní pán, Purkart ze Žirovnice, neporušil jejich tradici. Ten však proslul hlavně smírnou schůzkou Jiřího z Poděbrad s jeho protivníkem Oldřichem z Rožmberka, která se konala právě na jeho sídle v roce 1450. V roce 1523 získal hrad Petr Malovec. Jeho rodoví potomci jej pak drželi přes dvě století až do počátku 18. věku.

Největší přínos pro Kámen znamenal rytíř Jan Kryštof Malovec, jenž jej roku 1673 dal opravit, což dosvědčuje i pamětní deska nad branou do malovského sídla.

Ještě předtím, než se Malovcové se svým hradem nadobro rozloučili, proměnili jej v barokní zámek. Z dalších majitelů vynikl především Václav Enis, skotský rodák, který nechal Kámen po polovině 19. století upravit do romantické pseudogotické podoby. V ní můžeme hrad Kámen obdivovat i dnes.

Kámen 

V drsném kraji České vysočiny nedaleko Pacova se ze skály vypíná malebný hrad Kámen. Kdysi žil na hradě starý šlechtic se třemi krásnými dcerami. Pán byl již velice stár, když odešel na onen svět.

Tři sestry, nejstarší Zdislava, pyšná Ludmila a nejmladší a nejkrásnější Milada, zůstaly na vládu nad panstvím samy. A právě proto se z milujících sester staly sokyně. Nemohly se dohodnout, která z nich zaujme otcovo místo.

Nakonec se smluvily tak, že všechny tři vysadí ve stejný den lípu. Vládu převezme ta z nich, která se od doby, kdy zasadí lípu, až po čas, než se stromek zazelená, nebude s nikým stýkat a její lipka se obalí listím jako první.

Každá ze sester si pečlivě vybrala místo, kde stromek zasadí. Zdislava u kostela, Ludmila blízko hradu a Milada v polích.

Byl teplý den a foukal vlahý větřík, když Milada v polích sázela lípu. Náhle ji oslovil mladý jinoch, který se tamtudy vracel domů a do krásné panny se na první pohled zamiloval. "Nechceš pomoci, krásná paní," pravil a přisedl k Miladě. Ta se jen usmála a dál se věnovala své práci. Poté se s jinochem rozloučila a odešla.

Od té doby chodíval mladík k lipce vždy, když ji přicházela Milada zalévat. Jak čas plynul, opouštěla Milada nepozorovaně hrad stále častěji. Láska mladé šlechtičny a chudého jinocha byla mocná a zanedlouho byli obdařeni děťátkem.

Zdislava s Ludmilou se vše dozvěděly a velice se na svou sestru rozzlobily. Nemohly uvěřit, že mladá Milada je v požehnaném stavu a záviděly jí štěstí i to, že její lípa se zazelenala, zatímco jejich zvadly.

Byla tmavá noc, když se vracela jednoho dne Milada domů. Ludmila se Zdislavou na ni čekaly mezi stromy ztemnělé zahrady, zavlekly ji do věže a ještě té noci nechaly svou krásnou sestru zaživa zazdít.

Uplynulo již mnoho času od oněch dávných dob, ale na hradě se v noci toho dne, kdy byla Milada zazděna, ozývá teskný nářek.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Pelhřimov

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas