Hrady a zámky

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Helfenburk

Jana Jordáková, Jiří Růžička  
Helfenburk - Autor: kolektiv autorů
Helfenburk
Autor:    kolektiv autorů  

Rozsáhlé torzo hradu, umístěné ve výhodné dominantní poloze, z níž bylo ovládáno celé jihovýchodní Pošumaví, ležící nedaleko od Bavorova. Zdejší území bylo od nepaměti v držení mocného rodu Bavorů ze Strakonic. Po smrti Bavora III. jej získali do svého vlastnictví Rožmberkové. 

Povolení k výstavbě hradu obdrželi roku 1355 čtyři rožmberští bratři - Petr, Oldřich, Jošt a Jan od Karla IV., kterému předtím výrazně pomohli v cestě na královský trůn.

Jádro hradu bylo vybudováno v letech 1360 až 1370, ale již k roku 1364 bylo nové sídlo obyvatelné.

Ke konci 14. století se zde, jako například na Hrádku u Úštěka (nazývaném též Helfenburk), ukrýval před zlobou Václava IV. arcibiskup Jan z Jenštejna.

Za husitských válek odolal hrad všem útokům. Po jejich skončení se však situace v zemi ještě více vyostřila a po polovině 15. století, v době rozporů zelenohorské jednoty a krále Jiřího z Poděbrad, musel být Helfenburk lépe hájen, a tak byla hradní posádka posílena o dalších šest desítek mužů.

Jako majetek rodu Rožmberků byl hrad veden, s nedlouhými přestávkami, kdy jej vlastnili například Švamberkové, až do roku 1593.

Toho roku prodal Petr Vok opuštěný a zchátralý Helfenburk městu Prachaticím. Tyto doby nebyly pro dříve mocný hrad příliš důstojné, pobýval zde pouze polesný a hradní zdivo muselo odolávat útokům místních obyvatel, kteří si odsud odnášeli stavební kámen.

Poté hrad patřil Eggenberkům, kteří jej získali v pobělohorských konfiskacích. Roku 1719 přešel jako dědictví do majetku Schwarzenberků.

Ti jej vlastnili po dlouhou dobu až do roku 1922, kdy se po provedení pozemkové reformy dostal do správy státu.

Klub českých turistů, který Helfenburk spravoval od roku 1933, jej o šest let později nechal nákladně opravit.

Před lety se úpravou na dodnes funkční rozhlednu dočkala svého novodobého využití i jedna z původních hradních věží.

Helfenburk 

Dnes již zůstaly z hradu jen teskné, pusté a tajemné zříceniny, ale již v dobách, kdy byl Helfenburk ještě pevným a mocným hradem, si lidé počali vypravovat o tom, že je pod ním ukryt poklad.

Uplynulo mnoho, přemnoho let, páni hrad opustili a ten se pomalu měnil v rozvaliny. Tenkrát žil v chaloupce v podhradí malý chlapec Jakub. O rodiče chudáček malý přišel, a proto žil u své babičky.

Babička byla již stará a moudrá žena. O Jakuba se starala, jak jen nejlépe dovedla a každý večer mu povídala pohádky. A jednoho zimního večera, když chlapec ulehl do postele, přisedla babička k němu a začala mu vypravovat pověst o zříceninách nedalekého hradu.

Kuba se zachumlal do peřin a napjatě poslouchal celý příběh. Pod zříceninami Helfenburka jsou hluboké a dlouhé tajné chodby.

A jako v každých podzemních chodbách, i pod naším hradem jsou již po mnoho a mnoho věků ukryty poklady bohatých pánů, kteří zde kdysi sídlili. Žádný z nich však neměl sebemenší tušení, že až bohatství ukryjí před zloději, již nikdy jej nebudou moci získat zpět.

Hluboko, přehluboko v zemi žije divoký obr, který poklad hlídá a nikomu jej nevydá, snad jedině, že by ho někdo tuze odvážný přemohl a zabil. Obrovský muž nemá krásnou tvář, jeho pohled je pronikavý a zlý. V černých očích má jiskry, místo vlasů plameny ohně a když se rozzlobí, začne divoce, ukrutně křičet a dupat obrovskýma nohama. Obr má velkou sílu a člověk vedle něj vypadá jako trpaslík.

Proto se mu snad také nikdo neodvážil postavit. Když jeden z pánů šel do tajných chodeb pro kus zlata, spatřil obra a rychle utekl pryč. Divý muž po něm začal házet kameny a křičet tak, až se to rozléhalo po celém kraji.

Od těch dob již nikdo nenašel odvahu přiblížit se k obrovi a žádat poklad.

Při těchto slovech již Jakub zavíral oči a brzy usnul. Celou noc se mu potom zdálo, jak se vydal hledat bohatství a obra přemohl.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Hrady a zámky
v rubrice: Strakonice

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas